"Regeringen bedriver ett vågspel med skolan"

"Regeringen bedriver ett vågspel med skolan" Svenskt Näringsliv presenterar torsdagen den 1 november en analys av sambandet mellan kostnader och kvalitet i den svenska skolan. Sambandet mellan kvalitet och kostnad redovisas kommun för kommun. Undersökningen visar att regeringen bedriver ett vågspel med skolan. Däremot verkar statsmakterna vara ointresserade av skolans organisation. Alla är överens om att skolan är av strategisk betydelse för Sveriges förmåga att i framtiden hävda sig i en alltmer globaliserad värld. Riksdagen har också beslutat om stora ekonomiska satsningar på skolan de kommande åren, de så kallade "Wärnersson-pengarna". Men leder en ökad ekonomisk satsning på skolan verkligen till en höjd utbildningskvalitet? Eller finns det andra åtgärder som har större betydelse för att stärka kvaliteten? I en omfattande empirisk analys av Svenskt Näringsliv undersöks om kommuner som satsar större ekonomiska resurser på grundskolan också uppvisar bättre resultat hos eleverna i årskurs nio. Eftersom kostnaden för en grundskoleelev varierar från 37 000 kronor per år till 76 200 finns alla skäl till en sådan studie. Vid jämförelsen har beaktats att kostnaderna för att driva skola skiljer sig åt mellan olika kommuner på grund av strukturella faktorer, liksom att föräldrarnas utbildningsnivå har stor betydelse för elevernas resultat. I Svenskt Näringslivs rapport "Den svenska skolan - ger mer resurser bättre resultat?" redovisas de fakta som kommit fram i undersökningen och de slutsatser som kan dras utifrån dessa fakta. Författare till rapporten är Anders Morin, Johan Fall och Ulla Ericson, Svenskt Näringsliv. Tid: Torsdagen den 1 november 2001, klockan 10.00 Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm Lokal: SAE-rummet För mer information, kontakta Anders Morin, tfn 08-553 431 59 / 0705-68 80 43 Johan Fall, tfn 08-553 430 66 / 0705-68 80 96 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00430/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00430/bit0001.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar