Rekordmånga företagsamma kvinnor

Rekordmånga svenskar är engagerade i företagande. 2011 var 12 procent ansvariga för ett företag. Under året tog 83 000 nya personer steget in i företagande medan 61 000 lämnade företagsamheten. Den främsta orsaken till uppgången är att allt fler kvinnor väljer att satsa på företagande.

För 10 år sedan var 5,5 procent av kvinnorna företagsamma. Idag är andelen 7,2 procent.

– Det är glädjande att allt fler kvinnor blir företagare. Jämfört med många andra länder har Sverige fortfarande relativt få kvinnor som driver företag. Men på senare år har reformer som LOV och Rut öppnat upp marknader som tidigare var stängda för entreprenörskap, säger Carolina Brånby, ansvarig för Svenskt Näringsliv arbete med lokalt företagsklimat.

Företagsamheten är ojämnt spridd över landet. Det gäller inte minst kvinnors företagande. I Stockholms län ansvarar var tionde kvinna i yrkesverksam ålder för ett företag. I Blekinge, Västerbotten, Västmanland och Örebro är andelen var tjugonde kvinna.

På kommunnivå finns den mest företagsamma befolkningen i Danderyd där totalt 27 procent av invånarna är företagsamma. Att 18 procent av kvinnorna i kommunen är engagerade i företagande innebär att Danderyd ligger i topp även i detta avseende.

Lägst i landet är företagsamheten i Oxelösund där endast 6 procent av befolkningen i arbetsför ålder var ansvariga för ett företag. Trollhättan har med 4 procent den lägsta andelen företagsamma kvinnor.

– Att människor skapar arbetstillfällen åt både sig själva och andra är avgörande för en regions överlevnad. Fortfarande är företagsamheten starkare kring storstäderna. Men det finns också många exempel på kommuner utanför storstadsområdena med ett starkt företagande. De lokala politikerna har genom att förbättra det lokala företagsklimatet stora möjligheter att stimulera entreprenörskapet, säger Carolina Brånby.

Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning uppmärksammar människorna bakom företagen: De som valt att ansvara för ett företag antingen genom att de skaffat en F-Skattsedel, är delägare i ett handelsbolag eller sitter i styrelsen för ett aktiebolag. Till skillnad från den vanliga statistiken över nyföretagande påverkas den därför inte av att företagarna väljer att ombilda sina bolag. Under 2010 medförde sådana ombildningar att nyregistreringarna av företag slog rekord i olika mätningar.

På Svenskt Näringslivs hemsida finns dels en rapport om företagsamheten i Sverige 2011, dels rapporter om utvecklingen i alla län.

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01

Svenskt Näringsliv samlar 49 medlemsorganisationer och 60 000 företag med 1,6 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Taggar:

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar