"Satsa på skolan - istället för att stoppa"

"Satsa på skolan - istället för att stoppa" Den offentliga skolan har problem. Allt fler lämnar grundskolan utan att kunna läsa, räkna eller skriva. Regeringen borde ägna sin kraft åt att vända på denna utveckling i stället för att stoppa individer och företag som vill ge sitt bidrag till det svenska utbildningsväsendet. - Det är beklagligt att regeringen väljer att bedriva en skolpolitik där man prioriterar att stoppa utvecklingen på friskoleområdet framför att ta tag i de kvalitetsproblem som finns i den offentliga skolan, säger Ulla Ericson, programansvarig på Svenskt Näringsliv. Istället borde man välkomna alla de initiativ som tagits och tar för att förbättra skolan. I många andra sammanhang lyfts konkurrens, mångfald och valfrihet fram som något positivt. Men uppenbarligen är det regeringens uppfattning att utbildningsområdet är undantaget från konkurrensens fördelar. Detta trots att studier framhållit konkurrensens positiva effekter på både kvalitet och resultat i skolan. Önskemålet om att kunna styra utvecklingen och tillgodose kommunpolitikers intressen kan inte vara viktigare än kvalitet och resultat. Regeringens förslag innebär att en skolanordnare (kommunen) får möjlighet att stoppa fristående skolors etablering. Vetorätt när det gäller konkurrenters etablering borde vara helt främmande i ett modernt samhälle. - Förslaget gagnar varken de som är verksamma i den kommunala skolan, eleverna eller samhället i stort. Tiotusentals elever står idag i kö för att börja läsa vid de fristående skolorna. Med regeringens politik riskerar de att få stå där mycket länge. Låt oss hoppas att riksdagens majoritet är klok nog att avvisa regeringens proposition, avslutar Ulla Ericson. Det finns åtskilligt att vinna på större mångfald på skolområdet. Fristående skolor och kommunala inspirerar och sporrar varandra till bättre pedagogisk verksamhet och högre kvalitet. De har mycket att lära av varandra - men det är bara med mångfald och valfrihet som denna kvalitetsutveckling kommer till stånd. För mer information, kontakta Ulla Ericson, utbildning & forskning, tfn 08-553 431 10 / 0709-69 91 44 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00670/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00670/bit0003.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar