Sju av tio restaurangföretag skulle vilja anställa fler unga om lönen var lägre

Företagen är positiva till de aktuella förslagen om att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden genom särskilda ungdomsavtal med lägre lön under en period, kombinerat med utbildning. I en ny undersökning uppger vartannat företag att denna typ av avtal skulle öka benägenheten att anställa unga. Mest positiva är företagen inom hotell- och restaurangbranschen, där 7 av 10 uppger att de skulle vilja anställa fler.

- Företagen i hotell- och restaurangbranschen anställer redan idag många unga och skulle kunna anställa många fler. En ny form av yrkesintroduktion som innebär en något lägre lön i kombination med utbildning skulle göra det än mer attraktivt för inte minst företag i servicebranscher att anställa oerfaren och mindre kvalificerad arbetskraft, säger Christer Ågren, vice vd Svenskt Näringsliv.

- Många företag har svårt att hitta arbetskraft samtidigt som vi har en hög ungdomsarbetslöshet, särskilt i relation till andra åldersgrupper där vi är sämst inom OECD. Såväl politiker som fackliga parter måste vara beredda att medverka till sådana förändringar som skulle öka företagens vilja att anställa unga och investera i deras kompetens, säger Christer Ågren.

Undersökningen är gjord inom ramen för Svenskt Näringslivs företagarpanel som genomförs i samarbete med Demoskop. Företagen har fått ta ställning till i vilken utsträckning de skulle bli mer benägna att anställa unga, om lönen under det första året låg på 75% av gällande kollektivavtals lägstalön, i kombination med utbildning. Den aktuella undersökningen baseras på intervjuer med 5751 företag i riket och genomfördes under perioden 22 februari – 6 mars 2012.

Läs hela undersökningen här.

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01

Svenskt Näringsliv samlar 49 medlemsorganisationer och 60 000 företag med 1,6 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar