Sjukskrivningar för sex miljarder - helt i onödan

Sjukskrivningar för sex miljarder - helt i onödan Svenskt Näringsliv redovisade på ett seminarium idag den första systematiska undersökningen av hur allmänläkare hanterar sjukskrivningar. Studien visar att vårdköer ofta är orsaken till långa sjukskrivningar och att upp till sex miljarder kronor skulle kunna sparas om vårdköerna kortas. Riksförsäkringsverket påstår att sjukfrånvaron minskat betydligt. Våra beräkningar visar att så ej är fallet, istället är den konstant, trots att arbetsmarknaden består av 30 000 färre sysselsatta än förra året. Sverige är europamästare i sjukskrivningar. I undersökningen bland allmänläkare anges att nästan hälften av de långtidssjukskrivna inte skulle behöva vara just sjukskrivna, om de istället skulle kunna få andra arbetsuppgifter. Samtidigt är det knappt en av fem läkare som tar kontakt med arbetsgivaren vid längre sjukskrivningar. Läkarna uppskattar även att vårdköerna är en stor bov i sjukskrivningsdramat. Om vårdköerna minimerades så skulle i genomsnitt tre månaders sjukskrivningar kunna elimineras för rörelseapparatens sjukdomar. Sammantaget skulle sjukskrivningskostnader upp till ett värde av sex miljarder kronor - eller hela Jönköpings läns sjukvårdskostnad, kunna sparas om köerna minimerades. Det behövs många insatser för att radikalt minska sjukskrivningstalen i Sverige. Några av dem kan relativt snabbt och enkelt genomföras. - En långtidssjukskriven bör ha rätt till tjänstledighet för att pröva nytt arbete och arbetsgivare som provanställer en långtidssjukskriven bör få sänkt arbetsgivaravgift, kommenterar Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv. - Allmänläkares utredningar om sjukskrivningsbehov behöver premieras särskilt, säger Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv. Dessutom behövs en ökad samverkan mellan Försäkringskassan och landstinget för att korta vårdköer, avslutar Anders Morin. Rapporten Varannan sjukskriven i onödan finns på www.svensktnaringsliv.se För mer information kontakta: Anders Morin, rapportförfattare, 070-568 8087 Stefan Fölster, chefekonom, 070-304 3160 Cecilia Nykvist, presstjänst, 070-312 3192 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/12/20040712BIT00120/wkr0001.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar