Skattekommissionen presenterar förslag för framtidens skatter

Idag presenterar Svenskt Näringslivs skattekommission resultatet av ett års arbete i rapporten ”Framtidens skatter - för fler och växande företag, konkurrenskraft och välstånd”.

– Tidpunkten för skattereformer är mer angelägen nu när hela det politiska systemet är engagerad i arbetet för dagen att hantera krisen. Svenska politiker måste höja blicken och möjliggöra för svenska företag att vara konkurrenskraftiga när konjunkturen vänder, säger Urban Bäckström, VD för Svenskt Näringsliv och ordförande i Skattekommissionen. Kommissionen slår fast att det är dags för en ny och omfattande skattereform. Den senaste större reform som skattesystemet genomgått har snart 20 år på nacken och är till allra största delen överspelad. – Det är vår förhoppning att våra förslag kan leda till politiska beslut om förändringar i skattesystemet som leder till bättre villkor för företagandet. Vi har inga illusioner om att man över en natt ska göra en stor reform som kostar massor. Huvudsaken är att man får till en bred politisk överenskommelse de närmaste fem, tio åren och att bestämda steg tas i rätt riktning för att Sveriges konkurrenskraft ska bli bättre, säger Urban Bäckström. Förslagen från kommissionen är framförallt inom tre områden: Ägarbeskattningen är en nyckelfråga för svensk företagsamhet. Förändringar i ägarbeskattningen genom att sänka kapitalskatten har hög prioritet. För att rejält förbättra vår konkurrenskraft behövs i storleksordningen halverade skattesatser. Riktade åtgärder, till exempel i form av riskkapitalavdrag, kan vara ett första steg mot mer generella sänkningar. Skatterna behöver sänkas för kvalificerad arbetskraft. Ska Sverige ha möjlighet att bli den kunskapsekonomi alla önskar måste beskattningen av kompetens göras mer konkurrenskraftig, vilket kräver högsta marginalskatt vid 40 procent. Värnskatten bör omgående slopas och på sikt bör målsättningen vara helt slopad statsskatt. Framtidens skatter måste i högre utsträckning präglas av ökad tydlighet, enkelhet och transparens. Skatternas synlighet måste öka väsentligt. För skatterna på arbete är detta särskilt viktigt. Den allmänna löneavgiften, som är en ren skatt, ska därför särskiljas från arbetsgivaravgiften. Och försäkringsmässigheten i arbetsgivaravgiften måste stärkas. Medlemmar i kommissionen har varit: Urban Bäckström, ordförande Rune Andersson, Mellby gård AB Carl Bennet, Getinge AB Britt Danielsson, Stegeborgs Egendom AB Lars Jansson, Wasa Express & Åkeri AB Uno Petersson, Pewes Skor AB Maud Spencer, Svalson AB Jens Spendrup, Spendrups Bryggeri AB Hela rapporten finns tillgänglig på www.svensktnaringsliv.se/skattekommissionen Ytterligare information: Patrik Karlsson, 08-762 70 01 Peter Isling, 08-553 430 19

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar