Småföretagen - Sveriges jobbmotorer

Småföretagen - Sveriges jobbmotorer Nya siffror som presenteras idag visar att de små företagen står för majoriteten av jobbtillväxten i Sverige under senare år. Samtidigt är de mycket kritiska till företagsklimatet. De svenska storföretagen gör vinster genom rationaliseringar och internationalisering - men inte sällan utan jobbtillväxt i Sverige. Nya siffror visar att det är de små och medelstora företagen, framförallt de med 10 till 49 anställda som står för jobbtillväxten i Sverige. De senare står för hela 53 procent av jobbtillfällena på senare år. - Det är viktigt att se vilka som står för det verkliga jobbtillskottet i ekonomin, säger Svenskt Näringslivs biträdande chefekonom Per Juth. Idag presenterar SCB sin arbetskraftsundersökning för juni. Arbetslösheten är uppe i 5,8 procent - en procentenhet högre än juni 2003. 65 000 fler personer står utanför arbetskraften, jämfört med samma period förra året. Sverige är i desperat behov av arbetstillfällen. Svenskt Näringslivs undersökning visar också att de små företagen är beredda att anställa i stor utsträckning framöver men att de har svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens. En annan undersökning visar att dessa företag är mycket kritiska till det svenska företagsklimatet. Fem av tio tycker att klimatet för att driva företag i Sverige är dåligt eller mycket dåligt. - Det är oroväckande att regeringen gör så lite för att förbättra företagsklimatet. Förbättringar som framförallt skulle gynna de mindre företagen, de stora jobbmotorerna i Sverige, avslutar Per Juth. Rapporten Småföretagen - Sveriges jobbmotorer, finns att hämta på www.svensktnaringsliv.se. För mer information kontakta: Per Juth, biträdande chefekonom, tfn 070-558 3078 Cecilia Nykvist, presstjänst, tfn 070-312 31 92 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/22/20040722BIT00150/wkr0001.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar