Starkt stöd för fritt val av skola - fler vill kunna välja själva

Starkt stöd för fritt val av skola - fler vill kunna välja själva Det finns ett starkt stöd bland föräldrar för möjligheten att välja skola, även bland de som inte har möjlighet att själv välja fristående skolor. Fyra av tio föräldrar som har sitt barn i en kommunal skola anser inte att de kan välja skola då det inte finns en fristående skola i närheten. Trots detta menar 83 procent att det är bra med valfrihet mellan kommunala och fristående skolor. Det visar den undersökning som Demoskop genomfört på uppdrag av Svenskt Näringsliv bland föräldrar som har barn i kommunala och fristående skolor. - Det är uppenbart att föräldrarnas inställning till valfrihet inte har tagit intryck av den politiska debatten. Föräldrarna vill ha valfrihet och målsättningen nu måste vara att fler ska få en riktig möjlighet att välja skola för sina barn, säger Ulla Ericson, programansvarig för utbildning och forskning på Svenskt Näringsliv. Undersökningen visar också att det inte finns någon skillnad när det gäller utbildningsnivå mellan friskoleföräldrar och föräldrar som har valt en kommunal skola för sitt barn. Inte heller en jämförelse av hushållets inkomstnivå visar på någon skillnad mellan dessa två grupper. Däremot finns det en påtagligt lägre andel höginkomsttagare i den grupp som har sitt barn i en kommunal skola och som anser sig inte haft valmöjlighet. Friskolebarnen skiljer sig från de barn som går i en kommunal skola i bland annat följande två avseenden: · en större andel av föräldrarna är ensamstående · nästan vart fjärde friskolebarn har en eller två föräldrar som är födda utomlands. - Många invandrarföräldrar väljer en fristående skola för sina barn. Resultatet visar att där det finns valfrihet finns det inget fog för påståendet att friskoleetableringar leder till en ökad segregation. Valfrihet leder tvärtom till minskad segregation, kommenterar Ulla Ericson. Ett bekymmersamt resultat är att det alltjämt finns många föräldrar, framförallt låg- och medelinkomsthushåll, som inte har möjlighet att välja skola då det inte finns någon fristående skola på orten. Att arbeta för fler fristående skolor borde därför vara ett viktigt mål för landets politiker. Läs mer eller ladda ned hela rapporten på: www.svensktnaringsliv.se. För mer information, kontakta Ulla Ericson, programansvarig Utbildning och Forskning, tfn 08 - 553 43 110/ 0709- 699 144 Pär Henriksson, stab kommunikation, tfn 08 - 553 430 93 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00570/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00570/bit0001.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar