Svenskt Näringsliv & Hogia synliggör arbetsgivaravgifterna på lönebesked

Svenskt Näringsliv & Hogia synliggör arbetsgivaravgifterna på lönebesked Svenskt Näringsliv har i samarbete med Hogia tagit fram en ny sorts lönespecifikation som tydligt även redovisar löneskatterna (de s k arbetsgivaravgifterna). Kännedom om den totala beskattningen av sitt löneutrymme är en demokratisk rättighet. - Förändringen av löneredovisningen är ett led Svenskt Näringslivs strävan att synliggöra skattetrycket. Ett synliggörande av det totala skatteuttaget på löneområdet är nödvändigt för att förbättra förståelsen för näringslivet i Sverige, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv. Den nya lönespecifikationen har Hogia PA AB levererat som tilläggsfunktion I de löneadministrationssystem 30 000 svenska företag - - med 800 000 anställda - använder. Exempelutskrift av motsvarande lönebesked biläggas detta pressmeddelande. - Vidare anser jag att det är en demokratisk rättighet att varje anställd får veta hur mycket han eller hon betalar i skatt. I dag svävar nämligen alltför många i villfarelsen att de "endast" betalar inkomstskatt, men sanningen är att arbetsgivaravgifterna också är en skatt - en löneskatt, avslutar Fölster. För mer information kontakta: Stefan Fölster, chefekonom Svenskt Näringsliv, tel 08-553 431 60 / 0703-74 21 37 Håkan Eriksson, biträdande regionchef och projektledare skattefakta tel: 0706-72 85 34 Christer Lindberg, vVD i Hogiagruppen, tel 0303-66650 Andrea Prander, mediaansvarig Svenskt Näringsliv 08-553 430 18 / 0708-80 69 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011204BIT00800/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011204BIT00800/bit0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011204BIT00800/bit0001.pdf Ex. på lönespec.

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.