Svenskt Näringsliv kommenterar regeringens vårproposition

– Varje dag Anders Borg vaknar borde han ställa sig frågan "Vad kan jag göra idag som gör det lättare för företag att anställa här i Sverige?". Då skulle nämligen märkliga förslag om månadsuppgiftslämning och tillkrånglade skatteregler aldrig behöva se dagens ljus, säger Svenskt Näringslivs vice VD Annika Lundius.

– Regeringen vill begränsa användningen av 3:12 i ett litet antal större företag, men det finns stora risker med att förändra regelverket för alla ägarledda företag. Ett redan krångligt system blir ännu krångligare, men allvarligast är att förutsägbarheten i systemet undergrävs. Skattevillkoren för utdelningar är kopplade till ägande och investeringar. Att skapa osäkerhet kring beskattningen av utdelningar är direkt farligt för investeringsklimatet.

– Samtidigt noterar jag att regeringen valt att inte lägga något förslag om månadsuppgifter. Det är bra eftersom krav på månadsuppgifter skulle leda till ett omfattande regelkrångel för företagen. Jag utgår från att regeringen förpassar frågan till papperskorgen där den hör hemma och framöver istället väljer att fokusera på att förbättra företagsklimatet och Sveriges konkurrenskraft. 

– I en tid när arbetslösheten förväntas stiga från en redan hög nivå och när förändringstrycket från omvärlden hårdnar krävs reformer för ett bättre företagsklimat. Regeringen riktar blicken mot eurokrisen vilket är förståeligt. Men det är lika angeläget att se till vad som händer utanför Europa där konkurrensen hårdnar i allt snabbare takt. Jag förväntar mig att regeringen tar hänsyn till detta och återkommer med en offensiv reformagenda i höstens budget.

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01

Svenskt Näringsliv samlar 49 medlemsorganisationer och 60 000 företag med 1,6 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Taggar:

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar