Svenskt Näringslivs konjunkturprognos

Svenskt Näringslivs konjunkturprognos Onsdagen den 27 mars publicerar Svenskt Näringsliv sin tredje konjunkturprognos. Rapporten, rubricerad Full gas - på hal is, presenteras av Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster den 27 mars klockan 10.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Konjunkturuppgången står för dörren, men den svenska ekonomin slirar betänkligt. I rapporten pekas på de faror som hotar. I rapporten presenteras också, för första gången, en BNP-prognos beräknad på produktionssidan, baserad på branschernas egna bedömningar. Efter pressträffen, klockan 11.00, publiceras prognosen i sin helhet på vår webbplats www.svensktnaringsliv.se. Svenskt Näringsliv publicerar fyra konjunkturrapporter per år. Den senaste publicerades i december. Tid: Onsdag 27 mars, klockan 10.00-11.00 Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm Lokal: SAE-rummet För mer information, kontakta: Göran Johansson Grahn, nationalekonom, tfn 08-553 431 03/ 0703-18 3103 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020325BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020325BIT00890/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar