Varannan student uppger bristande samverkan

Varannan student som tar examen från svenska högskolor och universitet upplever att samverkan med arbetslivet under utbildningen var bristfällig. Samtidigt saknar var tredje student kvalificerat jobb upp till ett år efter examen. Det visar årets upplaga av Svenskt Näringslivs undersökning Högskolekvalitet.

Tillgången på kompetens är en av de viktigaste resurserna för svenska företags konkurrenskraft. Många företag har stora problem att rekrytera medarbetare. En av de vanligaste orsakerna är brist på personer med rätt utbildning.  

– Blivande studenter måste ha tillgång till information om vad olika utbildningar ger, både i form av samverkan med arbetslivet under studierna och jobbmöjligheterna efter examen, säger Patrick Krassén, högskolepolitisk expert på Svenskt Näringsliv.

– Åtta av tio studenter uppger att förbättrade chanser på arbetsmarknaden är ett viktigt skäl till att studera vidare. Därför krävs ett jobbperspektiv vid utformningen och utvärderingen av den högre utbildningen. Det är ett perspektiv som idag saknas i stor utsträckning.

Det är sjätte året i rad som Svenskt Näringsliv genomför Högskolekvalitet. Undersökningen visar bland annat:

  • 82 procent av studenterna var sysselsatta 6-12 månader efter examen.
  • 67 procent hade ett kvalificerat jobb (58 procent som examinerats på grundnivå, 72 procent på avancerad nivå)
  • Varannan student upplever att kontakten med arbetslivet under utbildningen var bristfällig

– Att så mycket som varannan student uppger att samverkan med arbetslivet var bristande är alarmerande, särskilt eftersom vi vet tydligt att god samverkan förbättrar jobbmöjligheterna och leder till en bättre matchning på arbetsmarknaden.

– Lärosätena behöver tydliga incitament att utforma utbildningar som leder till kvalificerade jobb efter examen, säger Patrick Krassén.

En god samverkan med arbetslivet under utbildningen ökar sannolikheten att få ett jobb inom tre månader efter examen med 78 procent. Den ökar även sannolikheten att jobbet är kvalificerat med 69 procent och ger i genomsnitt 1007 kronor per månad i högre ingångslön

Läs mer i rapporten Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen?

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01

Svenskt Näringsliv samlar 49 medlemsorganisationer och 60 000 företag med 1,6 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Taggar:

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar