Vem kör taxin du åker i?

Vem kör taxin du åker i? Att arbeta inom andra yrkesområden än vad man är utbildad till är kanske inte så konstigt i sig. Men det finns yrken där arbetskraften har en förvånansvärd hög utbildningsnivå jämfört med vad som skulle kunna anses normalt. Detta är speciellt vanligt inom yrkesgrupper där många med annan etnisk bakgrund, än svensk, jobbar. Praktiska broar, ett projekt som drivs av Folkuniversitetet, har på uppdrag av Näringslivskontoret Malmö Stad och Svenskt Näringsliv intervjuat taxichaufförer i Malmö om deras utbildnings- och arbetslivserfarenhetsbakgrund. Undersökningen visar att av de intervjuade taxiförarna (212 stycken) har över 44 procent högskole- /universitetsutbildning. Studien visar också att 70 procent av förarna är födda utomlands eller har föräldrar som är födda utanför Sverige. Förarna kör taxi främst av försörjningsskäl. Många av dem (61 procent) har tidigare sökt arbete inom det yrkes-/utbildningsområde de är utbildade för. Samtidigt ser det ut som att många har resignerat och inte längre försöker söka sig tillbaka till andra delar av arbetsmarknaden (endast 16 procent uppger att de fortfarande söker aktivt). - Malmös företag bör veta att det finns många med rätt kompetens som kan vara aktuella som nya medarbetare. Men det krävs att båda parterna tar steg för att knyta kontakter, säger Visnja Orel, mångfaldskonsulent vid Näringslivskontoret Malmö stad. En viktig del i det fortsatta arbetet är att se till att kunskap och erfarenheter är överförbara till svenska företag, fortsätter Visnja Orel. Detta för att både företag och individer skall kunna växa och utvecklas. - Våra undersökningar visar att många företag behöver nyanställa, trots den fallande konjunkturen. Men de har svårt att finna personer med rätt kompetens, yrkeserfarenhet eller utbildning. En av orsakerna är att det saknas en individuell matchning av kompetens i de nuvarande systemen, säger Joakim Bogdanoff, bitr. regionchef Svenskt Näringsliv. Taxirapporten visar just det vi anat, att vi misshushållar med kompetens, något vi inte har råd med. Framförallt inte om vi vill öka tillväxten och därigenom förutsättningarna för välfärd. Läs hela rapporten på: www.svensktnaringsliv.se/attachments/Taxirapporten.pdf eller www.malmo.se För mer information, kontakta: Joakim Bogdanoff, Svenskt Näringsliv, 040-35 25 52 Visnja Orel, Näringslivskontoret Malmö stad, 040 341734 Jean-Daniel Maurin, Näringslivskontoret Malmö stad, 040 3410 00 Ingemar Holm, Praktiska broar, 040 362820 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00410/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00410/bit0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar