Viktigt med rätt prioriteringar i infrastrukturprojekt

Viktigt med rätt prioriteringar i infrastrukturprojekt Svenskt Näringsliv ser infrastrukturen som en viktig fråga för tillväxten i landet. Svenskt Näringsliv har därför presenterat synpunkter på prioriteringar av infrastrukturprojekt inför regeringens beslut vid årsskiftet. Utgångspunkten har varit att få mest nytta för pengarna och skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem. - Vi för nu samtal med alla partier och intressenter inför regeringens beslut om framtidsplanerna för infrastrukturen. Infrastrukturprojekt handlar ofta om att göra svåra prioriteringar och få bäst effektivitet för pengarna, säger Lars Hallsten, ansvarig för infrastrukturfrågor på Svenskt Näringsliv. - Vi anser att resurserna till vägar i regeringens förslag är alltför knappa. Dålig infrastruktur försvårar och stoppar idag företagande på många håll i landet. Detta är allvarligt med tanke på behovet av en långsiktigt högre tillväxt i Sverige, säger Lars Hallsten. I regeringens plan kan inte det befintliga vägnätet underhållas. Investeringsmedlen räcker inte ens till de viktigaste stråken. Svårframkomligheten i storstäderna består och satsningen på bärighet räcker inte till. Investeringar i den Nordiska triangeln inklusive anslutningar till noder/terminaler måste få ett ökat utrymme. E4, Sveriges enskilt viktigaste väg, bör byggas ut till motorvägstandard. Den största flaskhalsen är förbifart Stockholm, men ett flertal ytterligare flaskhalsar bör också rymmas i planen. E6 norr om Göteborg, E18 och E20, europavägen mellan landets två största städer, måste få ökad standard. Även övriga Europavägar behöver upprustning, liksom riksvägarna 40, 45, 67 och 70. För järnvägen måste insatserna i första hand göras på den befintliga infrastrukturen. Det ger bäst avkastning inom järnvägssystemet och minskar störningarna i trafiken. En järnväg som inte fungerar lockar inga kunder. Först måste drift och underhåll av spåren fungera och flaskhalsar utmed de stora järnvägsstråken byggas bort. Det gäller färdigställande av dubbelspår Hallsberg - Mjölby samt åtgärder i och omkring Stockholm, Göteborg och Malmö. Vidare måste Hallsberg byggas ut till en fullvärdig vagnslast- och godspendelterminal samt utvalda stråk uppgraderas till minst 25 tons bärighet. - Det är dags att pröva alternativa möjligheter för byggande och finansiering av planerade investeringar. Alternativt finansierade infrastrukturprojekt ger effektivitetsvinster, främst genom en effektivare fördelning av risker och statens kostnader kan då fördelas bättre, avslutar Lars Hallsten. För ytterligare information, kontakta: Lars Hallsten, ansvarig för infrastrukturfrågor, tel 070-568 80 42 Pär Henriksson, stab kommunikation, tel 070-266 30 93 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031120BIT00860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031120BIT00860/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar