Ny ordförande i CEI-Bois

Vid CEI-Bois generalförsamling den 13 januari i Bryssel valdes Anders Ek, President SCA Timber Supply, till ny ordförande efter Marc Michielsen som lämnar ordförandeskapet efter två år. Anders Ek är sedan tidigare medlem i CEI-Bois styrelse.

CEI-Bois är inne i en dynamisk fas där den Europeiska agendan pekar på vikten av hållbar utveckling, men också på ett stort behov av byggande varvid den trämekaniska industrin är rätt positionerad. Industrin bidrar till att både lösa urbaniseringens utmaningar i form av ökat byggande, liksom att medverka till att utveckla regional ekonomi. CEI-Bois har därför en avgörande roll i att driva den trämekniska industrins frågor och positionera industrin ännu starkare i det politiska beslutsfattandet.

Anders Ek har en lång erfarenhet från den trämekaniska industrin och ett stort kontaktnät, vilket är värdefullt för det nya uppdraget. Han har under sin karriär målmedvetet arbetat med att utveckla trävärdekedjan och att positionera trä inom viktiga marknadssegment.

- Vi är mycket glada att Anders Ek accepterat ordföranderollen i CEI-Bois. Anders mandat vilar på ett stort förtroende som han åtnjuter från CEI-Bois medlemmar. Han är rätt person att driva arbetet med att proaktivt positionera vår industri i en krävande, men intressant, utveckling för trä och träanvändning, säger Mikael Eliasson direktör på Svenskt Trä.

CEI-Bois är den trämekaniska industrins gemensamma lobbyorganisation i Bryssel och representerar direkt och indirekt ca 300 000 företag runt Europa.

Läs mer om CEI-Bois

Bild Marc Michielsen och Anders Ek

Kontaktperson:

Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä
Tel: 08-762 72 01
mikael.eliasson@svenskttra.se

Presskontakt:

Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig Svenskt Trä
Tel: 072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se


Svenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna. Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta framt trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.


Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, svenskttra.se

Taggar:

Om oss

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.

Prenumerera