Ny version av Design of timber structures lanseras

Boken Design of timber structures har omarbetats och ges nu även ut på svenska med två tillhörande delar. Böckerna kommer att kunna användas på universitet, högskolor och även på gymnasier för alla som vill lära sig att dimensionera träkonstruktioner, eller bara vill öka sin kunskap om byggmaterialet trä.

- Böckerna har ursprungligen tagits fram för att underlätta undervisningen på de högsta nivåerna vid utbildning av konstruktörer och de bygger på Eurokoderna och de svenska tillämpningsreglerna EKS. Nu när böckerna även finns på svenska ökar möjligheten att göra dem tillgängliga för en bredare grupp, som till exempel studenter på gymnasier och verksamma konstruktörer, säger Eric Borgström konstruktör på Svenskt Trä.

De olika delarna innehåller grundläggande kunskap om trä som byggmaterial och projektering av träkonstruktioner, regler och formler samt dimensioneringsexempel. Samtidigt kommer de tre böckerna tillsammans innebära att man kan finna teoretisk kunskap i del 1 och tillämpa regler och formler från del 2 i beräkningar i del 3.

Hänvisningar finns mellan de olika delarna för att öka kopplingen mellan teoretisk kunskap, regler och tillämpningar. I slutet av varje del finns också en symbolförteckning med förklaringar. Till varje kapitel i del 1 finns en omfattande källhänvisning till annan litteratur, standarder och övrig information.

Böckerna kommer att säljas både i paket som omfattar alla tre delar i respektive språkversion samt som enskilda exemplar.

Dimensionering av träkonstruktioner:

  • Del 1, Projektering av träkonstruktioner
  • Del 2, Regler och formler enligt Eurokod 5
  • Del 3, Dimensioneringsexempel

Design of timber structures:

  • Volume 1, Structural aspects of timber construction
  • Volume 2, Rules and formulas according to Eurocode 5
  • Volume 3, Examples

Mer information


Kontaktperson:

Eric Borgström, konstruktör, Svenskt Trä
08-762 72 03
eric.borgstrom@svenskttra.se

Presskontakt:

Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig Svenskt Trä
Tel: 072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se


Svenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna. Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta framt trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.


Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, svenskttra.se

Taggar:

Om oss

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.

Prenumerera