Svenska och norska ungdomar prövar livet på flykt

Nu till helgen 5 och 6 april åker tre värvare från Sverige för UNHCR till Norge för att delta i Refugee – ett rollspel där deltagarna upplever livet som flykting under 24 timmar. Spelets mål är att deltagaren med sin familj ska fly från Sudan till Norge, där de ska söka asyl.

Terror, rädsla, konflikter och förföljelse har tvingat miljontals människor på flykt runt om i världen. De är vanliga människor som står inför en osäker framtid. Det krävs en enastående styrka för överleva och bygga upp sina sönderslagna liv på nytt. Att delta i Refugee ger en liten fingervisning om hur livet på flykt kan te sig.

– För våra värvare som får vara med i spelet ger det en värdefull insikt, som de sedan bär sig i sitt viktiga arbete att få svenska folket att engagera sig i flyktingfrågan, berättar AK Fagerlund, Face-to-face Program Manager på Sverige för UNHCR, som även följer med som spelledare.

De tre värvare som åker till Norge i helgen är Julia Lilja från Stockholm, Elon Larsson från Uppsala och Nardeen Mohammed från Norrköping.

I rollspelet Refugee möter deltagarna några av de problem och utmaningar som verkliga flyktingar upplever. Under spelets gång måste de oavbrutet fatta små som stora beslut och leva vidare med konsekvenserna av dem. De ställs inför stora utmaningar, både fysiskt och mentalt.

Uttagningarna går till så att varje värvarteam, nominerar en värvare. Av de nominerade lottas sedan de, som får resa till Oslo och vara med i rollspelet Refugee, i roller som till exempel ambassadpersonal, gränspolis och personal i flyktinglägret. Rollerna som flyktingar spelas av upp till 400 norska ungdomar i 14 – 15-årsåldren. Övriga roller spelas av ungdomar från 17 år och uppåt.

Spelet i korthet:
Runt 400 deltagare.
Platser: Ambassaden, gränsen, flyktinglägret.
Roller: Flyktingar, gränspolis, ambassadpersonal, UNHCR-personal i lägret, norsk familj som tar emot flyktingar
Spelsekvenser:
Ambassaden i Sudan
Flykt från Sudan
Gränspolisens bemötande av flyktingar
Flyktinglägret
Den norska familjen som tar emot flyktingarna
Polisen arresterar flyktingarna
Förhör
Utdelning av asyl/uppehållstillstånd till 4 av deltagarna. Resten får veta att de måste åka tillbaka till Sudan och börja om.

För mer information och fler bilder, kontakta:
Catrin Rising, kommunikationschef
Sverige för UNHCR
Telefon 08-121 490 30, Mobil: 073-914 70 36
E-post: catrin.rising@sverigeforunhcr.se

AK Fagerlund, Face-to-face Program Manager
Sverige för UNHCR
Mobil: 073 - 914 70 24
E-post: ak.fagerlund@sverigeforunhcr.se

SVERIGE FÖR UNHCR
Sverige för UNHCR är UNHCR:s svenska insamlingsorganisation, med uppdrag att samla in pengar till UNHCR:s arbete och att öka medvetenheten bland den svenska allmänheten om situationen för människor som har tvingats fly sina hem. www.fnflykting.se

UNHCR är FN:s flyktingorgan, vars uppdrag är att leda och samordna de internationella insatserna för att skydda och bistå människor på flykt världen över. Idag är UNHCR en av världens främsta humanitära organisationer och finns i 123 länder. Sedan 1950 har UNHCR hjälpt fler än 50 miljoner människor och fått Nobels fredspris två gånger.

Taggar:

Om oss

Sverige för UNHCR är en insamlingsstiftelse och FN:s flyktingorgan UNHCR:s samarbetspartner i Sverige, med uppdrag att samla in pengar till organisationens arbete och att öka medvetenheten bland den svenska allmänheten om situationen för människor som har tvingats fly sina hem. UNHCR är en opolitisk organisation som grundades 1950, efter ett beslut av FN:s generalförsamling. UNHCR:s uppgift är att ge människor på flykt internationellt skydd och finna varaktiga lösningar för deras svåra situation.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

För våra värvare som får vara med i spelet ger det en värdefull insikt, som de sedan bär sig i sitt viktiga arbete att få svenska folket att engagera sig i flyktingfrågan
AK Fagerlund, Face-to-face Program Manager på Sverige för UNHCR