SO delar ut forskningspris till Madelene Nordlund och Mattias Strandh vid Umeå Universitet

SO:s forskningsråd har utsett universitetsadjunkten Madelene Nordlund och professorn Mattias Strandh vid sociologiska institutionen på Umeå universitet till vinnare av SO:s forskningspris 2013. Priset delas ut på World Trade Center i Stockholm i dag, den 25 april klockan 13.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) har inrättat ett pris för att stimulera forskning med relevans för arbetslöshetskassornas verksamhet och som belyser frågor knutna till arbetslöshet, arbetsmarknad eller arbetslöshetsförsäkringen i ett brett perspektiv. Prissumman är 75 000 kronor.

SO:s forskningsråd har utsett årets pristagare med motiveringen: "Madelene Nordlund och Mattias Strandh har var och en för sig och tillsammans gett viktiga bidrag till forskningen om arbetslöshet, arbetslöshetsförsäkring och arbetsmarknadens funktionssätt i Sverige."

SO:s forskningsråd består av följande ledamöter:

  • Katarina Bengtson Ekström, SO:s styrelse, ordförande
  • Bengt Furåker, professor, Göteborgs universitet
  • Walter Korpi, professor, SOFI, Stockholms universitet
  •  Åsa Löfström, docent, Umeå universitet
  • Birgitta Nyström, professor, Lunds universitet
  • Tord Strannefors, prognoschef, Arbetsförmedlingen

Pristagarna är glada att deras arbete uppmärksammas.

– Arbetsmarknadspolitiska insatser lönar sig på lång sikt – både hög ersättningsnivå och utbildning för de arbetslösa verkar humankapitalbevarande, säger Madelene Nordlund och Mattias Strandh.

Prisutdelning
Den 25 april klockan 13 i lokal Manhattan på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

Har du frågor?
Kontakta SO:s kanslichef Melker Ödebrink 070-651 63 24.

SO är en fristående och politiskt oberoende service- och intresseorganisation för landets 29 arbetslöshetskassor. Verksamheten grundas på en lagreglering och går bland annat ut på att informera och utbilda om arbetslöshetsförsäkringen och i förekommande fall företräda a-kassorna.

Taggar:

Om oss

Vi är a-kassornas service- och intresseorganisation. Tillsammans arbetar vi för att 3,6 miljoner medlemmar i 27 a-kassor ska få kortare handläggningstider och bättre försäkringsvillkor.

Prenumerera

Citat

Arbetsmarknadspolitiska insatser lönar sig på lång sikt – både hög ersättningsnivå och utbildning för de arbetslösa verkar humankapitalbevarande.
Madelene Nordlund och Mattias Strandh, Umeå universitet