Tio år sedan taket i a-kassan höjdes

Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på tio år. Därmed är inkomstskyddet vid arbetslöshet idag väldigt svagt - även för de med låga inkomster. Endast 11 procent av alla som jobbade heltid när de blev arbetslösa får 80 procent av sin tidigare inkomst. Det visar siffror från en rapport som SO, Arbetslöshetskassornas Samorganisation, presenterar idag.

Underförsäkrad är den som får ut mindre än 80 procent av sin tidigare lön i arbetslöshetsersättning. Att allt färre arbetslösa får ut 80 procent beror på att a-kassans dagpenningtak inte höjts sedan 1 juli 2002. Högsta ersättning är 680 kronor per dag. Det innebär att alla som tjänat mer än 18 700 kronor per månad får mindre än 80 procent av tidigare inkomst vid arbetslöshet.

Två gånger om året rapporterar SO om kompensationsgraden i arbetslöshetsförsäkringen. Rapporterna bygger på statistik ur Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF:s) statistikdatabas ASTAT. Den aktuella sammanställningen visar hur det såg ut vecka 6 i år. Sedan förra mätningen, vecka 35 år 2011, har situationen förvärrats ytterligare.

– Den låga ersättningsnivån innebär att förtroendet för arbetslöshetsförsäkringen urholkas. Det som en gång var tänkt att vara en omställningsförsäkring mellan två anställningar har i praktiken förvandlats till ett grundskydd, säger SO:s ordförande Harald Petersson.

Melker Ödebrink, SO:s kanslichef, betonar vikten av reformer för att öka tilltron till arbetslöshetsförsäkringen.

– Närmare 1,5 miljoner personer i arbetskraften har valt att inte gå med i en a-kassa. Efter en tioårsperiod där värdet av försäkringen urholkats år från år krävs nu snabba politiska beslut om att höja och indexera taket. Detta för att arbetslöshetsförsäkringen ska vara en försäkring med hög legitimitet som erbjuder människor god ekonomisk trygghet under perioder av arbetslöshet, säger Melker Ödebrink.

Frågor
Harald Petersson, ordförande SO, 08-412 68 37 eller 070-267 12 00
Melker Ödebrink, kanslichef SO, 08-555 138 11 eller 070-651 63 24

Kontakt:

Melker Ödebrink
SO:s kanslichef
Tel: 08-555 138 11
Mobil: 070-651 63 24
melker.odebrink@samorg.org

Harald Petersson
SO:s ordförande
Tel: 08-412 68 37
Mobil: 070-267 12 00
harald.petersson@handels.se

A-kassornas Samorganisation (SO) är intresse- och serviceorganisation för Sveriges 30 a-kassor
En central uppgift för SO är dels att föra ut tolkningar och rekommendationer till a-kassorna som grund för en enhetlig rättstillämpning av arbetslöshetsförsäkringen, dels att ha en dialog med media och beslutsfattare om arbetslöshetsförsäkringen.

Taggar:

Om oss

Vi är a-kassornas service- och intresseorganisation. Tillsammans arbetar vi för att 3,6 miljoner medlemmar i 27 a-kassor ska få kortare handläggningstider och bättre försäkringsvillkor.

Prenumerera

Dokument & länkar