Annonsör- och ReklamTV-kommittén, ART, förtydligar regler för årsavtal

Tiden för avslut av tv-årsavtal har tenderat att ske allt senare. Nu förtydligar ART reglerna för när årsavtalen ska vara färdigförhandlade och undertecknade.Annonsör- och ReklamTV-kommittén, som består av representanter för annonsörer, mediebyråer samt Kanal 5, TV4 och Viasat har tagit beslut att förtydliga reglerna för tv-årsavtal. Ändringarna avser datum för när årsavtalsförhandlingarna ska vara klara samt när de senast ska vara undertecknade.

Följande regler gäller för årsavtal 2005: Senast den 31 mars 2005 ska ett årsavtal med tv vara avtalat. Icke-avslutade årsavtalsförhandlingar behandlas som ad hoc-avtal efter detta datum och åtnjuter ej de ekonomiska villkor och bokningsvillkor som gäller för årsavtalen.

Senast 30 dagar efter överenskommelse av årsavtal ska kontraktet vara påskrivet av samtliga parter och returnerat till tv-kanalen ifråga. Om det inte sker, så betraktas avtalet som ad hoc.

För ytterligare information vänligen kontakta: Inger Hedin-Svensson, ordförande i ART, telefonnummer: 0733-11 69 32 Jonas Sjögren, försäljningsdirektör Kanal 5, telefonnummer: 0701-86 50 40.
Richard Julin, försäljningschef TV3, telefonnummer: 0736-99 23 04 Stefan Wistrand, bitr. försäljningsdirektör TV4, telefonnummer: 0709-14 36 56.
Carl Hemmingsson, analyschef TV4, telefonnummer: 0706-40 99 40.

Om oss

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera