Annonsörföreningen varnar för inskränkningar i rätten att marknadsföra varor

I veckan presenterade IRM sin prognos för medieinvesteringarna under 2005. Det är en positiv prognos som säger att företagen satsar mer på reklam. Och annonskonjunkturens uppgång har kommit snabbare och framförallt starkare än väntat. Men nu varnar Annonsörföreningen för att annonsintäkterna ändå kan utebli.Siffrorna från IRM, Institutet för Reklam- och Mediestatistik, visar på en positiv tillväxt avseende medieinvesteringarna för andra halvåret 2004 och en lika positiv prognos för 2005.

Annonsörföreningens vd Anders Ericson välkomnar naturligtvis den växande annonskonjunkturen men uttrycker även oro för dagens marknadsföringsklimat:

- Jag vill flagga för en viss försiktighet i att skriva upp prognoserna allt för kraftigt. Just nu verkar det tyvärr råda en trend där lagstiftande politiker och andra förbudsivrare försöker vinna poänger genom att på olika sätt begränsa möjligheten för företag att marknadsföra sina produkter och tjänster. Vi förespråkar istället att branschen "håller rent framför egen dörr" via självreglerande åtgärder som till exempel ERK, Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande Reklam.

Som exempel hänvisar han till att bara under förra månaden har följande förslag/beslut presenterats och/eller godkänts:

● Riksdagen klubbade igenom förslaget om en restriktivare alkohollagstiftning, där bland annat möjligheten att marknadsföra lättöl starkt begränsas.

● Regeringsrätten fastslog att lotterilagen stämmer överens med EG-rätten och därmed gäller förbudet för utländska spelbolag att göra reklam i svenska medier.

● Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket deklarerade att man överväger att föreslå ett förbud mot matreklam riktad till barn.

- Konsekvenserna av dessa "reklamförbud" blir bland annat att breda medier, främst tidningar och tv, tappar betydande annonsintäkter. Den allra största förloraren blir dagspressen, som under de senaste tio åren har sett sin andel av de totala medieinvesteringarna krympa från 80 till drygt 30 procent, säger Anders Ericson och menar att intäkterna istället allokeras till områden som inte på samma sätt regleras via förbud och lagstiftning - till exempel sponsring och butikspromotion. Men det mest oroväckande resultatet av dessa förbud är att de kraftigt begränsar företagens möjligheter att informera och marknadsföra sina produkter.

För ytterligare information, kontakta: Anders Ericson, vd Annonsörföreningen: 08-545 252 32, 0708-18 75 99. Elisabeth Thörnsten, informationsansvarig Annonsörföreningen: 08-545 252 34, 0708-34 66 30.

Om oss

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera