Hälften av svenskarna negativa till politisk reklam

Nästan hälften av svenskarna (48 procent) är ganska eller mycket negativa till politisk reklam, visar Sveriges Annonsörers Novusundersökning. Endast var sjätte svensk är positiv till politisk reklam, samtidigt som svenska riksdagspartier spenderar cirka 340 miljoner kronor på reklam och medier inför valet.

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer har med hjälp av undersökningsföretaget Novus gjort en studie av svenskarnas inställning till politisk reklam och om de tror att denna reklam får fler att rösta på söndag. Resultatet visar att svenskarna är negativa till den politiska reklamen som sådan, men drygt hälften tror att reklamen kan få fler att gå och rösta.

– Vi svenskar är av tradition mer kritiska till reklam än många av våra grannar i Europa. Det avspeglas naturligtvis även i vår syn på politisk reklam. En förklaring till denna negativa attityd kan även grunda sig i att reklamen för våra partier dyker upp vart fjärde år för att sedan försvinna lika hastigt som den kom. Men att den gör det med en sådan kraft och frekvens att många reagerar kritiskt. Jag är helt övertygad om att våra partier skulle tjäna på att sprida ut sina budskap över en längre tid, men att minska i intensitet. Att vi har val vart fjärde år ska ju inte behöva innebära att man måste kraftsamla en månad innan valet. Här har våra partistrateger en hel del att lära sig hur övriga företag och organisationer kommunicerar, säger Anders Ericson, vd för Sveriges Annonsörer.

Om vi bryter ned resultatet framkommer tydliga skillnader mellan vilka partisympatier man har och var man bor i Sverige. I tabellerna och diagrammen nedan presenteras de starkaste sambanden i undersökningen.

Partipolitiska skillnader (fråga 1 och 2)
Här framkommer att färre svenskar har en positiv inställning till politisk reklam än till övrig reklam, oavsett partipolitiska sympatier. Minst positiva till politisk reklam är personer som sympatiserar med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Geografiska skillnader (fråga 3 och 4)
De svenskar som är mest utsatta för reklambudskap är stockholmarna, men är samtidigt de som har en mest positiv syn på reklam i allmänhet. I övrigt är det Småland, Öland och Gotland som sticker ut: personer i denna region har en mindre negativ syn på reklam än övriga landet. Samtidigt har de mest positiv syn på politisk reklam i hela Sverige.

FRÅGA 1: Vilken är din allmänna inställning till reklam?
(fördelat på partisympatier)

(%) Totalt Alliansen S+V+MP SD
Positiv 22 30 17 21
Varken eller 30 33 27 26
Negativ 48 37 55 52

Kommentar: Skillnaden mellan alliansens och oppositionens inställning är tydlig – de borgerliga gillar reklam mer.


FRÅGA 2: Vilken är din allmänna inställning till reklam från politiska partier?
(fördelat på partisympatier)

(%) Totalt Alliansen S+V+MP SD
Positiv 16 22 11 18
Varken eller 35 36 36 35
Negativ 48 42 51 47

Kommentar: Färre svenskar har en positiv inställning till politisk reklam än till övrig reklam, inom alla politiska grupperingar.


FRÅGA 3: Vilken är din allmänna inställning till reklam?
(fördelat på region)

(%) Stockholm Mellansverige Småland, Öland & Gotland Sydsverige Västsverige Norrland
Positiv 25 19 21 19 23 22
Varken eller 28 28 43 31 25 35
Negativ 47 52 36 50 50 42

Kommentar: Smålänningar, ölänningar och gotlänningar har en mindre negativ inställning till reklam rent generellt. Stockholmare är de som har mest positiv syn på reklam.


FRÅGA 4: Vilken är din allmänna inställning till reklam från politiska partier?
(fördelat på region)

(%) Stockholm Mellansverige Småland, Öland & Gotland Sydsverige Västsverige Norrland
Positiv 15 13 23 17 17 15
Varken eller 34 35 33 37 34 40
Negativ 51 52 43 45 48 41

Kommentar: Smålänningar, ölänningar och gotlänningar har mest positiv syn på politisk reklam av alla regioner i Sverige.


Kontaktpersoner vid Sveriges Annonsörer
Anders Ericson
, vd,
 08-545 252 32, 0708-18 75 99, anders.ericson@annons.se


Erik Huss
, press- och pr-ansvarig, 
08-545 252 34, 0725-66 15 70, erik.huss@annons.se

Sveriges Annonsörers medlemmar står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation hjälper vi annonsörerna att arbeta effektivare och mer ansvarsfullt med reklam, media och deras varumärken. Sveriges Annonsörer fyller 90 år i höst och är världens största annonsörorganisation, med cirka 550 medlemsföretag. Läs gärna mer på www.annons.se

Taggar:

Om oss

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 550 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Hälften av svenskarna negativa till politisk reklam.
Twittra det här

Citat

Hälften av svenskarna negativa till politisk reklam
Anders Ericson, vd, Sveriges Annnonsörer