Könsdiskriminerande reklam minskar enligt svenska folket

Drygt varannan möter reklam i vardagen som upplevs som könsdiskriminerande och drygt var tredje anser att könsdiskriminerande reklam är ett samhällsproblem. Men fyra av tio anser att den könsdiskriminerande reklamen har minskat de senaste 10 åren. Det visar en ny undersökning från intresseorganisationen Sveriges Annonsörer, genomförd av Novus.

Idag släpper intresseorganisationen Sveriges Annonsörer en ny undersökning som kartlagt vad svenska folket tycker och tänker kring könsdiskriminerande reklam. Undersökningen är genomförd av Novus och drygt 1000 svenskar fick svara på frågor kopplade till ämnet könsdiskriminerande reklam.

Bland annat framgår det att drygt varannan möter reklam i vardagen som man upplever som könsdiskriminerande. Kvinnor, samt de i åldern 18-29 år, svarade i högre grad att de ofta möter denna typ av reklam.

Drygt fyra av tio (42 %) anser att den könsdiskriminerande reklamen har minskat, sett över de senaste tio åren. 16 procent anser att den ökat, medan 19 procent menar att läget är oförändrat. 22 procent svarade ”vet ej”. Fler män än kvinnor anser att den minskat (47 % jämfört med kvinnor 38 %).  

Statistik från Reklamombudsmannen, RO, visar att anmälningarna om könsdiskriminerande reklam minskar. 2016 gjordes 157 anmälningar, som resulterade i 87 ärenden och 37 fällningar.

– Oetisk reklam tjänar ingen på, allra minst annonsören själv och därför är det glädjande att se att anmälningarna minskar hos RO samt att svenska folket anser att den könsdiskriminerande reklamen minskat. Dock uppger varannan att de möter denna typ av reklam i vardagen och vårt mål är att få bort denna typ av reklam helt, säger Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer.

I förra veckan gick kampanjen ”Ingen tjänar på könsdiskriminerande reklam”, framtagen av Sveriges Annonsörer, upp i Stockholms tunnelbana och citymiljö samt digitalt och har syftet att belysa och få stopp på den könsdiskriminerande reklamen. För att hjälpa reklamskapare att skapa mer jämställd kommunikation har även en ny checklista tagits fram i samarbete med Frida Stjernholm, jämställdhets och kommunikationskonsult. Ladda ned checklistan här: http://www.annons.se/lathund-jamstalld-kommunikation.

År 2015 kom en av de större studierna i ämnet fram till att sex i reklam inte säljer, utan att den typen av reklam nästintill har motsatt effekt. Ta del av hela forskningsrapporten här: http://www.apa.org/pubs/journals/releases/bul-bul0000018.pdf.

Undersökningen i korthet:

  • Drygt varannan svensk (53 %) menar att denne möter reklam i vardagen som man upplever som könsdiskriminerande, sett över samtliga kommunikationskanaler.
  • 42 % anser att den könsdiskriminerande reklamen har minskat de senaste tio åren. 19 % menar att läget är oförändrat. 16 % menar att den ökat. 22 % vet ej.
  • 37 % anser att den könsdiskriminerande reklamen är ett samhällsproblem. 44 % anser inte att den är det. 17 % svarar varken eller och 3 % vet ej.
  • 32 % vet var de ska vända sig för att anmäla könsdiskriminerande reklam. 56 % vet inte. 11 % är osäkra. Fler i Stockholm vet var de ska vända sig (39 %).

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:
Tero Marjamäki
Pressansvarig
tero.marjamaki@annons.se
0736-53 71 36

Om Sveriges Annonsörer
Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på annons.se.

Om Novus Omnibuss  
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1018 intervjuer genomförts under perioden 2-8 februari 2017. Deltagfrekvensen är 55 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. ”Könsdiskriminerande reklam” definierades följande i undersökningen: Med könsdiskriminering menar man vanligen reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan anses kränkande, och/eller ger en stereotyp syn på könsrollerna eller som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande för kvinnor eller män.

Taggar:

Om oss

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

Ny undersökning har undersökt vad svenska folket tycker och tänker kring könsdiskriminerande reklam.
Twittra det här

Citat

Oetisk reklam tjänar ingen på, allra minst annonsören själv och därför är det glädjande att se att anmälningarna minskar hos RO samt att svenska folket anser att den könsdiskriminerande reklamen minskat. Dock uppger varannan att de möter denna typ av reklam i vardagen och vårt mål är att få bort denna typ av reklam helt
Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer.