Ny finansieringsmodell för Reklamombudsmannen

En ny modell för att finansiera Reklamombudsmannen, RO, har tagits fram. Den nya modellen innebär att mediebyråerna inte längre behöver involveras i betalningsprocessen. Avgiften för att stödja RO är, precis som tidigare, en halv promille av medieinvesteringarna, men beräknas på mätningar från SIFO.

En ny modell för att finansiera Reklamombudsmannen, RO, har tagits fram. Den nya modellen innebär att mediebyråerna inte längre behöver involveras i betalningsprocessen. Avgiften för att stödja RO är, precis som tidigare, en halv promille av medieinvesteringarna, men beräknas på mätningar från SIFO.

- Den nya modellen är enklare och framförallt smidigare. En förbättring är att vi välkomnar även kommunikationsbyråer, medier och övriga organisationer att stödja Reklamombudsmannen. De gynnas också av en fungerande självreglering och vi ser fram emot deras stöd, säger Mats Rönne, ordförande i Sveriges Annonsörers styrelse.

Den nya modellen gäller omedelbart för nya företag som ansluter sig. Redan anslutna företag informeras om den nya finansieringsmodellen som tillämpas fullt ut från och med den första juli 2009. Avgiftsintervallet för de anslutna företagen ligger mellan 10 000 och 70 000 kronor per år. Beräkningen görs på SIFO:s RM (reklammätningar) till skillnad från den tidigare modellen som baserades på mediebyråernas fakturering.

Från och med nu är det även möjligt för andra intressenter än annonsörerna att stödja RO. Den första reklambyrån att ansluta sig till exempel var Rudin & Co.

Mer information om Reklamombudsmannen: www.reklamombudsmannen.org.

För mer information, kontakta:
Mats Rönne, ordförande i Sveriges Annonsörers styrelse.
E-post
mats.ronne@gmail.com, telefon 070-590 50 50.
Anna Lindström, pressansvarig Sveriges Annonsörer.
E-post:
anna@annons.se, telefon 08-545 252 38 eller 0763-40 99 20.

Taggar:

Om oss

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera