Ny kommitté för rörlig bild utökar bevakningen till webb-tv och andra digitala plattformar

Sveriges Annonsörers tv-kommitté byter namn till ”Kommittén för rörlig bild” och har fått en ny ordförande. De utökar verksamheten till att även inkludera olika digitala plattformar.

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer har sedan länge ett tiotal mediekommittéer som har ledamöter både från annonsörsidan och från mediesidan. Syftet med kommittéerna är att driva de olika medieslagen framåt, ur ett annonsörperspektiv, bland annat genom att ta fram gemensamma spelregler för exempelvis mätmetoder, etik och juridik.

En av kommittéerna är inriktad på tv-mediet, vilket på senare tid har genomgått stora förändringar – inte minst på den digitala sidan. Nu genomgår denna kommitté en del förnyelser, där bland annat en ny ordförande har utsetts: Lisa Palm, Media Manager EMEA på Electrolux.

Lisa Palm, ny ordförande i Sveriges Annonsörers kommitté för rörlig bild.
Foto: Kenneth Danielsson

Kommittén ska ju byta namn till "Kommittén för rörlig bild". Varför byter ni namn?
– Det övergripande syftet är att spegla marknadens utveckling där webb-tv och mobila plattformar idag är en minst lika viktig och bred distributionskanal som tv-kanalerna. Konsumtionen mellan plattformar ändras också i snabb takt, speciellt i yngre målgrupper, och det är därför viktigt att vi använder oss av relevanta mätningar och valutor, förklarar Lisa Palm.

Du är ny som ordförande i Kommittén för rörlig bild. Har du idéer om vilka frågor ni vill driva framöver?
– Uppföljning och mätning av webb-tv är en prioriterad fråga i kommittén och vi hoppas snart se en lösning där man kan jämföra en kontakt i webb-tv med en kontakt i TV. Andra frågor som vi diskuterar är hur effekten av reklam i rörlig bild förändras över tid och hur den påverkas av konsumtion i nya plattformar. Framtidens köpstruktur för TV är också på agendan, säger Lisa Palm.

För att möta det nya sättet att arbeta har två nya ledamöter tillkommit, Niklas Hedberg från Svenska Spel och Peter Nordlöv från YouTube.

SAMTLIGA LEDAMÖTER I KOMMITTÉN:

Annonsörer
Lisa Palm, ordförande Electrolux
Bo-Arne Nilsson
Daniel Saberski
Minna Heiska
Niklas Hedberg
Staffan Ekstam
Åke Balfors
Orkla Foods
Unilever
L'Oreal
Svenska Spel
McDonald's
ComHem

Medierepresentanter
Sami Vikback
Max Hamberg
Mikael Sundlin
Niklas Lindberg
Peter Nordlöv
Kanal 5
TV4
MTG
Discovery Channel
YouTube

Mediebyrårepresentanter
Christian Rissel
Fredrik Lagerström
John Aleman
Jonas Malm
Patrik Meder
Patrick Wallin
MEC
Tre Kronor
Carat
IUM
Starcom
MediaCom

Övriga representanter
Pirjo Svedberg
MMS

Kontaktpersoner
Lisa Palm
, ordförande i Kommittén för rörlig bild, 0738-85 71 99, lisa.palm@electrolux.se 

Erik Huss
, kommunikationschef, 
Sveriges Annonsörer, 08-545 252 34, 0725-66 15 70, erik.huss@annons.se

Sveriges Annonsörers medlemmar står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation hjälper vi annonsörerna att arbeta effektivare och mer ansvarsfullt med reklam, media och deras varumärken. Sveriges Annonsörer fyller 90 år i höst och är världens äldsta och största annonsörorganisation, med cirka 550 medlemsföretag. Läs gärna mer på www.annons.se

Taggar:

Om oss

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Ny kommitté för rörlig bild utökar bevakningen till webb-tv och andra digitala plattformar
Twittra det här

Citat

Ny kommitté för rörlig bild utökar bevakningen till webb-tv och andra digitala plattformar
Sveriges Annonsörer