Sveriges annonsörer ökar investeringarna i reklam

Nästa år tar medieinvesteringarna fart ordentligt. I en undersökning bland Annonsörföreningens medlemmar svarar 40 procent att de avser öka investeringarna i reklam och övrig marknadskommunikation under 2005. Och ökade medieinvesteringar brukar följas av ökad konsumtion och nyanställningar.Av svaren framkommer att hela 86 procent av annonsörerna kommer att öka eller bibehålla sina totala medieinvesteringar nästa år i jämförelse med 2004. Endast 12 procent minskar dem.

- Det känns mycket optimistiskt inför nästa år. Nivån på medieinvesteringarna är historiskt sett en av flera indikatorer på konjunkturen i stort. När annonsörerna ökar sina investeringar följer ökad konsumtion och nyanställningar därefter, säger Annonsörföreningens vd Anders Ericson.

Annonsörföreningens medlemmar har även fått svara på vilka medier de kommer att satsa mer respektive mindre på nästa år. De medier som ökar mest procentuellt är Internet, adresserad direktreklam och print. För dagspressen kan detta innebära en vändning efter flera tuffa år. Nära var tredje printannonsör avser att öka sina investeringar i detta medium nästa år. Bland DR-annonsörerna avser 32% att öka investeringarna för adresserad direktreklam, ökningen för icke-adresserad direktreklam är däremot marginell. Mest fart blir det på Internet, då hela 46% av Internetannonsörerna säger att de kommer att öka sin annonsnärvaro på Internet.

För ytterligare information och grafik, kontakta: Anders Ericson, vd, Annonsörföreningen: Telefonnummer: 0708-18 75 99.
Elisabeth Thörnsten, informationsansvarig, Annonsörföreningen: 08-545 252 34, 0708-34 66 30.

Om oss

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera