Sveriges Annonsörer om Stockholms stads förbud mot sexistisk och rasistisk reklam

I går beslutade Stockholms stad att införa nya riktlinjer vad gäller sexistisk och rasistisk reklam. Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer ställer sig positiv till att riktlinjerna kommer vara samma som Reklamombudsmannens. Dock finns det oklarheter i det nya direktivet som lämnar öppet för tolkning om de kan komma att gå emot RO:s bedömningar eller ej. Det är vidare olyckligt om vi får regionala skillnader i hur reklam bedöms.

2009 instiftades Reklamombudsmannen (RO) av näringslivet på initiativ av Sveriges Annonsörer och Näringslivets Delegation för Marknadsrätt. Stiftelsen RO är i dag näringslivets självreglering som verkar för en hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation riktad mot den svenska marknaden. Det sker genom prövning om reklam följer Internationella Handelskammarens (ICC:s) Regler för Reklam och Marknadskommunikation samt genom information, utbildning och vägledning. De prövande instanserna är Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON). Reklamombudsmannen prövar reklamen och har under åtta års tid utmejslat en omfattande praxis avseende könsdiskriminerande, schabloniserade och stötande reklam. RO:s praxis tjänar som stöd och vägledning för de annonsörer och kommunikationsbyråer som utformar reklam.

I går, torsdag den 14 december, beslutade trafiknämnden i Stockholms stad om att införa etiska riktlinjer för utomhusreklam. Beslutet gäller reklam utomhus på stadens mark och det kommer att testas på försök med digitala reklamvitriner och informationstavlor. Riktlinjerna kommer vara samma som Reklamombudsmannen har – med ett tillägg gällande rasistisk reklam.

Riktlinjerna kommer att skrivas in i avtalen med bland annat utomhusbolagen Clear Channel och JCDecaux, som Stockholms stad har avtal med. Om trafikkontoret anser att någon reklam bryter mot reglerna så har reklamaktörerna 24 timmar på sig att ta ned denna. Vilka påföljder eventuella avtalsbrott skulle få om utomhusbolagen inte följer Trafikkontorets begäran är ännu oklart.

– Vi på Sveriges Annonsörer ställer oss positiva till att man backat från det ursprungliga förslaget att Stockholms stad ska ha egna etiska riktlinjer vid sidan av branschens att förhålla sig till och göra bedömningar innan reklamen satts upp. Vi välkomnar att man istället bestämt sig för att använda sig av Reklamombudsmannens bedömningar. Här finns ju mindre utrymme för godtyckliga bedömningar eftersom RO har skapat en solid praxis. Godtyckliga bedömningar kopplade till en 24 timmars regel skulle bli väldigt rättsosäkert för annonsörerna, kommenterar Sveriges Annonsörers VD, Anders Ericson.

Sveriges Annonsörer menar dock att de nya riktlinjerna riskerar att skapa regionala skillnader i synen på reklam, samt subjektiva bedömningar.

– Det finns oklarheter i beslutet som lämnar det öppet för tolkning om de i fall till fall kommer gå emot RO:s bedömningar eller ej, och hur man kommer ta beslutet att begära nedtagning av reklamen. Det finns redan en upparbetad praxis i dag och den bör följas. Det är vidare olyckligt om vi får regionala skillnader i hur reklam bedöms. Reklam bör granskas på samma grunder oavsett var i landet den finns. Vi ser fram emot en öppen och konstruktiv dialog med Trafiknämnden där vi genom RO upprätthåller arbetet för ett reklamklimat utan sexistisk och könsdiskriminerande reklam. 

Ta del av hela beslutet här: http://insynsverige.se/stockholm-trafiknamnden/dagordning?date=2017-12-14
samt Sveriges Annonsörers yttrande på det ursprungliga förslaget här: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1915339

Taggar:

Om oss

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

I går beslutade Stockholms stad att införa nya riktlinjer vad gäller sexistisk och rasistisk reklam. Här kommenterar intresseorganisationen Sveriges Annonsörer de nya riktlinjerna.
Twittra det här

Citat

Vi på Sveriges Annonsörer ställer oss positiva till att man backat från det ursprungliga förslaget att Stockholms stad ska ha egna etiska riktlinjer vid sidan av branschens att förhålla sig till och göra bedömningar innan reklamen satts upp. Vi välkomnar att man istället bestämt sig för att använda sig av Reklamombudsmannens bedömningar. Här finns ju mindre utrymme för godtyckliga bedömningar eftersom RO har skapat en solid praxis. Godtyckliga bedömningar kopplade till en 24 timmars regel skulle bli väldigt rättsosäkert för annonsörerna
Anders Ericson, vd, Sveriges Annonsörer
Det finns oklarheter i beslutet som lämnar det öppet för tolkning om de i fall till fall kommer gå emot RO:s bedömningar eller ej, och hur man kommer ta beslutet att begära nedtagning av reklamen. Det finns redan en upparbetad praxis i dag och den bör följas. Det är vidare olyckligt om vi får regionala skillnader i hur reklam bedöms. Reklam bör granskas på samma grunder oavsett var i landet den finns. Vi ser fram emot en öppen och konstruktiv dialog med Trafiknämnden där vi genom RO upprätthåller arbetet för ett reklamklimat utan sexistisk och könsdiskriminerande reklam
Anders Ericson, vd, Sveriges Annonsörer