Sveriges Annonsörer visar starkt resultat för 2012

Resultatet för koncernen (föreningen Sveriges Annonsörer och Sveriges Annonsörer AB) uppgick under 2012 till 764 000 kr före skatt (693 000 kr). Omsättningen uppgick förra året till 22 476 000 kr (22 654 000 kr).

Antalet medlemsföretag ökade för tionde året i rad och uppgick vid årets slut till 551 stycken.

– Vi har, trots den svaga ekonomiska utvecklingen i näringslivet, haft en bra tillväxt med medlemsföretag och märkt en ökad efterfrågan på rådgivning och utbildningar. Vi stärker därmed vår position som världens största annonsörorganisation, konstaterar Anders Ericson, vd för Sveriges Annonsörer.

Värt att nämna är att det har gjorts investeringar i nya egna konferenslokaler och immateriella anläggningstillgångar om drygt 2,2 Mkr under 2012.

– Det är glädjande att se hur Sveriges Annonsörer blir en allt viktigare organisation för svenskt näringsliv, inte minst då över 50 procent av Sveriges totala investeringar i marknadskommunikation och reklam kommer från våra medlemsföretag, säger Anders Ericson.

Sammandrag för de två senaste åren (tkr) 2012 2011
Rörelsens intäkter 22 476 22 654
Resultat efter finansiella poster 764 693
Balansomslutning 12 182 11 646
Soliditet 49 % 46 %
Kassalikviditet 160 % 174 %

Kontaktpersoner vid Sveriges Annonsörer
Anders Ericson
, vd,
 08-545 252 32, 0708-18 75 99, anders.ericson@annons.se


Erik Huss
, kommunikationschef, 
08-545 252 34, 0725-66 15 70, erik.huss@annons.se

Sveriges Annonsörers medlemmar står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation och marknadschefens bästa vän hjälper vi annonsörerna att arbeta effektivare med reklam, media och deras varumärke. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är världens största annonsörorganisation med över 500 medlemsföretag. Läs gärna mer på www.annons.se

Taggar:

Om oss

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Sveriges Annonsörer visar starkt resultat för 2012
Twittra det här

Citat

Vi är marknadschefens bäste vän
Sveriges Annonsörer