Värderingar styr svenskars konsumtion – telekombranschen i botten

I en ny undersökning genomförd av Novus, på uppdrag av Sveriges Annonsörer, svarar nio av tio svenskar att deras konsumentbeteenden styrs av egna värderingar. Trovärdigheten hos ett antal branscher har också undersökts. Frågorna kommer att tas upp på Stora Annonsördagen på torsdag.

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer har låtit genomföra en undersökning bland fler än tusen svenska konsumenter där man bland annat har frågat om de anser att egna värderingar styr köpbesluten. Av de tillfrågade har 86 procent svarat ja på frågan. Ett företag har med andra ord mycket att vinna på att kommunicera värderingar som konsumenterna vill identifiera sig med.

– Det kommer knappast som en överraskning. Många av de mest framgångsrika företagen är ju också väldigt duktiga på lyfta fram sin identitet och sitt varumärkes kärnvärden. Resultatet understryker snarare hur viktigt det är att jobba med de här frågorna i kommunikationen, säger Erik Huss, kommunikationschef för Sveriges Annonsörer.

Olika värderingsfaktorer styr
Enkätdeltagarna har även fått gradera hur fyra olika värderingsfaktorer påverkar deras köpbeslut: arbetsförhållanden, miljöengagemang, ledningens etiska agerande och jämställdhet. Deltagarna anser att arbetsförhållanden är viktigast och jämställdhet är minst viktigt vid köp.

– Lite överraskande anses jämställdhet vara ”minst” viktigt. Det är en fråga som får mycket utrymme i mediedebatten om företagens värderingar men som inte får samma genomslag bland konsumenter. Just jämställdhetsfrågan kommer vi att ta upp med Maria Arnholm under Stora Annonsördagen i övermorgon, säger Erik Huss.

Frågan om värderingsfaktorer slår också en kil mellan könen, visar analysen av svaren i enkäten. Mest värderingsstyrd i sina konsumentbeteenden är en högutbildad kvinnlig tjänsteman som arbetar i offentlig sektor i en storstad. Omvänt är en ung lågutbildad man, som arbetar i privat sektor i glesbygd, minst värderingsstyrd.

– Det är förstås en schematisk beskrivning, men samtidigt påminner den om att den verklighet som medierna speglar inte ser likadan ut i hela Sverige, säger Erik Huss.

Telekombranschen i förtroendebotten
I undersökningen har deltagarna även fått rangordna branscher efter trovärdighet. Utfallet är tydligt. Störst förtroende finns för rättsväsendet och välgörenhet. Av de rent kommersiella branscherna ligger detaljhandeln bäst till i fråga om trovärdighet.

Lika tydligt som det positiva utfallet är för rättsväsendet, lika tydligt är det negativa utfallet för telekombranschen. Endast en procent av respondenterna kopplar samman telekom med trovärdighet.

– Tele2 är ju känt för sin starka säljkultur, så det ska bli särskilt intressant att höra vad Thomas Ekman, vd för Tele2 Sverige, säger om att denna bransch har så lågt förtroende bland konsumenter, säger Jannice Borekull, som ansvarar för Stora Annonsördagen.

Mer information om Stora Annonsördagen 18 april: www.annons.se/stora-annonsordagen-2013

Bilaga: Undersökningen med diagram.

Kontaktpersoner vid Sveriges Annonsörer
Ida Tholcke, presskontakt, Stora Annonsördagen, 08-545 252 42, 0760-26 60 93, ida.tholcke@anons.se
Jannice Borekull, chef utbildningar och event, 08-545 252 39, 0725-51 17 70, jannice.borekull@annons.se
Erik Huss, kommunikationschef,
08-545 252 34, 0725-66 15 70, erik.huss@annons.se

Sveriges Annonsörers medlemmar står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation och marknadschefens bästa vän hjälper vi annonsörerna att arbeta effektivare med reklam, media och deras varumärke. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är världens största annonsörorganisation med över 500 medlemsföretag. Läs gärna mer på www.annons.se

Taggar:

Om oss

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera

Snabbfakta

Värderingar styr svenskars konsumtion – telekombranschen i botten. www.annons.se
Twittra det här

Citat

VI är marknadschefens bästa vän
Sveriges Annonsörer