800 arbetsterapeuter på samma ställe - samtidigt

Den 24-25 april 2013 är det dags för At-forum på Stockholmsmässan. Runt 800 arbetsterapeuter kommer att vara där. Louise Hoffsten, artist, och Mille Millnert, generaldirektör på Vetenskapsrådet kommer också att vara där.

Hur bedömer vi arbetsförmågan? Vilken rehabilitering får personer med stressrelaterad ohälsa? Är välfärdsteknologi framtiden inom äldreomsorgen och för personer med hjärnskada?

At-forum 2013 är årets största händelse för arbetsterapeuter i Sverige. Vid konferensen presenteras ny kunskap inom bland annat väldfärdsteknologi, hälsofrämjande arbete samt arbetsliv och hälsa.

Louise Hoffsten medverkar vid invigningen där hon sjunger och berättar om den ”Objudne gästen” - sjukdomen MS - och valet att fortsätta sin karriär. Andra talare vid invigningen är Mille Millnert, Vetenskapsrådets generaldirektör, Anders Björnsson, författare och historiker, samt tre professorer i arbetsterapi: Lena Borell, Birgitta Bernspång och Anita Björklund.

Hela programmet finns på http://www.atforum.se

Tina Sandulf, projektledare At-forum 2013 
08- 466 24 48 
tina.sandulf@fsa.se

Taggar:

Om oss

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) är både en facklig och professionsinriktad organisation för Sveriges arbetsterapeuter och för studenter under utbildning till att bli arbetsterapeut. FSA för Sveriges arbetsterapeuters talan! FSA driver medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen; arbetar med yrkes-, utbildnings- och forskningsfrågor, löner, avtal, yrkets utveckling samt opinionsbildning kring arbetsterapeuter. FSAs demokratiska uppbyggnad är reglerad av FSAs stadgar. Verksamheten i förbundet bygger på ett samspel mellan medlemmar, förtroendevalda och kansliet i Nacka, Stockholm. För att vi tillsammans ska kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt har vi flera utskott, råd och grupper för olika sakområden. Tack vare att FSA har en så pass hög representativitet bland Sveriges yrkesverksamma arbetsterapeuter (mer än 90 %), vet vi att vi som organisation kan föra arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt. FSA är partipolitiskt obundet och är medlem i Sveriges Akademikers Centralorganisation - Saco.

Dokument & länkar