Små möjligheter till fortbildning för arbetsterapeuter i kommunen

Arbetsterapeuter är generellt mindre nöjda med sin fortbildningssituation 2011 än 2009. Det visar den nya rapporten Fortbildningsläget för arbetsterapeuter (2013).

Arbetsterapeuter i kommunen ges små möjligheter till fortbildning hos sin arbetsgivare. Det visar en ny rapport från Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA). Dessutom visar rapporten på en negativ trend för möjligheterna till fortbildning.

Antalet arbetsterapeuter inom kommunal verksamhet ökar, bland annat i samband med att hemsjukvården flyttas från landstingen till kommunerna. Men i kommunen möts arbetsterapeuterna ofta av en kultur där fortbildning inte är helt naturligt.

- Jag har besökt flera kommuner och fått bekräftat det som rapporten lyfter – bland annat att det ofta saknas en långsiktig plan för kompetensutveckling för arbetsterapeuter. Det är allvarligt för kommunernas vilja att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Lena Haglund, ordförande i FSA.

Den negativa trenden är olycklig eftersom regeringen på ett tydligt sätt de senaste åren lyft fram vikten av kompetenshöjning – särskilt när det gäller äldreområdet.

Kontakt
Ulf Lundberg, kommunikationsstrateg
07033-66 24 62
ulf.lundberg@fsa.se

Våra medlemmar får vardagen att funka!
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) är en del av Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, som består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Tillsammans är vi över 600 000 akademiker som är studenter, forskare, egenföretagare eller anställda.

Taggar:

Om oss

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) är både en facklig och professionsinriktad organisation för Sveriges arbetsterapeuter och för studenter under utbildning till att bli arbetsterapeut. FSA för Sveriges arbetsterapeuters talan! FSA driver medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen; arbetar med yrkes-, utbildnings- och forskningsfrågor, löner, avtal, yrkets utveckling samt opinionsbildning kring arbetsterapeuter. FSAs demokratiska uppbyggnad är reglerad av FSAs stadgar. Verksamheten i förbundet bygger på ett samspel mellan medlemmar, förtroendevalda och kansliet i Nacka, Stockholm. För att vi tillsammans ska kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt har vi flera utskott, råd och grupper för olika sakområden. Tack vare att FSA har en så pass hög representativitet bland Sveriges yrkesverksamma arbetsterapeuter (mer än 90 %), vet vi att vi som organisation kan föra arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt. FSA är partipolitiskt obundet och är medlem i Sveriges Akademikers Centralorganisation - Saco.

Snabbfakta

Skillnaden mellan arbetsgivare är uppenbar, den statliga arbetsgivaren uppmuntrade mest till fortbildning, medan kommunen uppmuntrade minst.
Twittra det här

Citat

- Jag har besökt flera kommuner och fått bekräftat det som rapporten lyfter – bland annat att det ofta saknas en långsiktig plan för kompetensutveckling för arbetsterapeuter. Det är allvarligt för kommunernas vilja att vara en attraktiv arbetsgivare.
Lena Haglund, ordförande i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter