Årets planprisnominerade ser platsens kvaliteter

Linköping, Lund och Stockholm – idag avslöjas städerna som har landets bästa stadsplanering. Juryn för Sveriges Arkitekters Planpris har nominerat fyra projekt som alla löser angelägna frågor om förtätning av staden genom att ta tillvara kvaliteter som redan finns på platsen. 

– Under juryarbetet har vi sett mycket nytänkande kring hur kommuner lyckas samla alla aktörer och intressen i de komplexa stadsutvecklingsprojekt många utmanas av. Det verkar vara en framgångsfaktor att, ibland redan innan de formella processerna, formulera mål som kan styra utvecklingen i önskad riktning, säger Birgitta Lööf, juryns ordförande och biträdande stadsbyggnadsdirektör i Göteborg.

Juryn har undersökt omkring 25 förslag. Det rör sig om både fördjupningar av översiktsplan, planer, program och olika processutvecklingar. De fyra nominerade representerar olika angreppssätt för att lösa komplexa planeringsfrågor.

Stockholm har två nominerade projekt i olika delar som gränsar till innerstaden. Detaljplanen för Kolkajen inom Norra Djurgårdsstaden innehåller en konstgjord ny ö i mynningen av Husarviken, som i sin tur skapar en vattenarena för stora och små. Med den sätter Kolkajen fokus på frågan hur stadsrum kan bli mötesplatser för alla invånare.

Planprogrammet för Södra Skanstull lyfter en annan stadsplaneringsfråga, hur man knyter samman stadsdelar. Här är strategin att göra Skansbron till en stadsgata med publika lokaler i bottenvåningarna och öppna ett tvärstråk för cyklar och fotgängare under broarna. I planen ingår 750 nya bostäder och att befintliga verksamheter blir kvar.

Linköping var nominerad till Planpriset även ifjol, då för Vallastaden strax utanför staden där boexpo pågår nu i september. Årets nominerade är istället innerstaden och en utvecklingsplan för att skapa mer av innerstadens kvaliteter i det starkt växande Linköping. Strategin för att skapa mer innerstad är att förena, blanda, förnya och koppla ihop stadsdelar.

I Lund knyter kommunen ihop kunskapsintensiva enklaver från centralstationen ut till forskningsanläggningen ESS med en spårväg. För att utveckla de olika områdena längs vägen utifrån sina förutsättningar har kommunen gjort ramprogram för varje etapp. En intressant observation från juryn är att Lund går motsatt väg mot flera internationella innovationshubbar: istället för att skärma av och låsa in campus öppnar kommunen de innovativa verksamheterna.

– Betydelsen av att ta tillvara befintliga kvaliteter och sammanhang när man kompletterar staden är något många identifierat och jobbat aktivt med. De fyra nominerade projekten visar alla hur stadsdelars omvandling tar sin utgångspunkt både från den befintliga fysiska miljön och från det liv som levs där, säger Birgitta Lööf.

Sveriges Arkitekters Planpris delas ut på Arkitekturgalan den 28 november.

För mer information, kontakta Planprisjuryns ordförande Birgitta Lööf, tel 031-368 16 81.

För mer information, kontakta presschef Elisabet Näslund, tel 076-136 77 33, mail elisabet.naslund@arkitekt.se

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 13 000 medlemmar, varav 2 600 studentmedlemmar. Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Taggar:

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Prenumerera

Citat

Under juryarbetet har vi sett mycket nytänkande kring hur kommuner lyckas samla alla aktörer och intressen i de komplexa stadsutvecklingsprojekt många utmanas av. Det verkar vara en framgångsfaktor att, ibland redan innan de formella processerna, formulera mål som kan styra utvecklingen i önskad riktning.
Juryordförande Birgitta Lööf