Arkitekturskolan vid KTH vinner 2015 års Kasper Salin-pris

Årets vinnare av Sveriges Arkitekters Kasper Salin-pris är KTH Arkitekturskolan i Stockholm. Tham & Videgård Arkitekter genom Bolle Tham och Martin Videgård är ansvariga arkitekter. Priset delas ut till årets bästa byggnad.

En jury som består av fyra erfarna arkitekter besökte ett 20-tal nyligen färdiga byggprojekt innan den valde fyra som nominerades. Förutom Arkitekturskolan var Malmö Live (ansvarig arkitekt Christian Ahlmark, Schmidt Hammer Lassen), bastun i Frihamnen (ansvarig arkitekt Raumlabor) och brf O’hoj i Västra hamnen i Malmö (ansvarig arkitekt Cord Siegel och Axel Hauschild, Hauschild + Siegel) nominerade.

– Årets nominerade är fyra väldigt bra men sinsemellan mycket olika byggnader. Det ligger en medvetenhet i att välja de här fyra eftersom de visar bredden av begreppet god arkitektur, säger ordförande Magnus Månsson och tillägger att juryn har varit helt enig i sitt val.

Juryns motivering till vinnaren av Kasper Salin-priset:
Arkitekturskolan läggs till staden som ett nytt lager och tidsuttryck så att helheten blir bättre och en kulturhistoriskt intressant miljö höjs. Kasper Salin-priset 2015 går till en kompromisslöst samtida byggnad. Den tar utgångspunkt i sin omgivning och relaterar till den, tydlig i sin egen karaktär som tillskott bland kulturbyggnader.

Arkitekturskolans byggherre är Akademiska hus.

Juryn har bestått av arkitekt SAR/MSA Magnus Månsson (ordförande), koncernchef för arkitektkontoret Semrén + Månsson, arkitekt SAR/MSA Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg, arkitekt MSA Petra Gipp, vd för Petra Gipp Arkitektur och arkitekt SAR/MSA Henrik Rundquist, vd för arkitektkontoret Rundquist.

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 12 000 medlemmar, varav 2.600 studentmedlemmar. Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor. Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Taggar:

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Årets nominerade är fyra väldigt bra men sinsemellan mycket olika byggnader. Det ligger en medvetenhet i att välja de här fyra eftersom de visar bredden av begreppet god arkitektur.
Magnus Månsson, juryns talesperson