Creek House vinner Sveriges Arkitekters första Villapris

Villapriset, till stor arkitektur i det lilla formatet, har för första gången delats ut på Arkitekturgalan den 19 november. Priset går till Creek House i Skåne och arkitekterna Bolle Tham och Martin Videgård, Tham & Videgård Arkitekter.

Sveriges Arkitekter delar redan ut flera prestigefyllda priser. Att organisationen beslutade att införa ett pris till är för att premiera god arkitektur i den lilla skalan, beställd av privatpersoner, och visa att en villa är ett komplext projekt där hela bredden av arkitektens kompetens ifråga om inredning, landskap, med mera, behövs.

Förutom vinnaren Creek House var Härbret i Arboga (arkitekt General Architecture genom Erik Persson, byggherre Erik Persson), Stupet Refugium i Omberg (arkitekt Petra Gipp arkitektur genom Petra Gipp, byggherre privat) och Hamra på Gotland (arkitekt dinellJohansson genom Morten Johansson, byggherre privat) nominerade. Juryn som bestod av erfarna arkitekter valde dessa bland de 16 villor de besökte runt om i landet.

– Vi är otroligt glada att vi nu har ett seriöst arkitekturpris i landet för villor, säger juryledamoten Jonas Elding. Det är en stor och viktig form av arkitektur för hela branschens utveckling. Villorna fungerar både som grogrund och experimentverkstad. De ger unga arkitekter en språngbräda in i yrket och kan hålla ett etablerat kontor vitalt. Gemensamt för stora arkitekturnationer är att de tar den här typen av projekt på väldigt stort allvar. Villapriset är därmed ett steg i rätt riktning och kan göra stor skillnad för Arkitektursverige.

Juryns motivering till vinnaren av Villapriset:
Creek House får 2015 års Villapris för sitt målmedvetna anslag uppföljt av en solid arkitektonisk process och ett resolut genomförande till skulptural helhetsupplevelse.

Juryn för 2015 års Villapris har bestått av arkitekterna SAR/MSA Cecilia Margen Wigow, Jonas Elding och Kerstin Bernow samt landskapsarkitekt L MSA Johan Paju.

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 12 000 medlemmar, varav 2.600 studentmedlemmar. Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor. Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Taggar:

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Gemensamt för stora arkitekturnationer är att de tar den här typen av projekt på väldigt stort allvar. Villapriset är därmed ett steg i rätt riktning och kan göra stor skillnad för Arkitektursverige.
Jonas Elding