En halv miljon till idétävling: Imagine Open Skåne 2030 – arkitektur som utmanar samhällsutvecklingen!

I ett unikt samarbete bjuder Sveriges Arkitekter Skåne och Region Skåne in till lanseringen av den öppna idétävlingen Imagine Open Skåne 2030. Syftet med idétävlingen och samarbetet är att samla idéer och tankeväckande uppslag om hur vi utvecklar en stark, bärkraftig och attraktiv region i Skåne.

Vad händer när fler bjuds in att diskutera hur regionen kan utvecklas och utformas? Vad händer när personer med gestaltningskompetens pekar ut framtidens utmaningar och behov – och skapar samhällsutveckling genom arkitektur? Med tävlingen Imagine Open Skåne 2030 öppnar vi för en bred debatt om Skånes framtid och vägarna dit. Vår fysiska miljö är i ständig förändring – dess strukturer och system, dess offentliga rum och byggnader, relationen mellan stad och land.

– Vi hoppas att tävlingen ska ge kreativa förslag som kan vara realistiska och genomförbara, men även utopiska eller politiska. De kan fungera som kritik av det rådande, som debattinlägg eller som bilder av en bättre värld, säger Gunilla Kronvall, ordförande för Sveriges Arkitekter Skåne.

Lanseringen av tävlingen sker på Arkitekturgalan i Stockholm den 19 november. Ordförande för Sveriges Arkitekter Skåne, Gunilla Kronvall och utvecklingsdirektör för Region Skåne, Mikael Stamming, berättar där om samarbetet och om hur parterna gemensamt skapar förutsättningar för en arkitektur som utmanar samhällsutvecklingen.

– Imagine Open Skåne 2030 hoppas jag ger oss svar på hur vi kan komma att se vår gemensamma framtid. Hur kan vi gestalta de utmaningar och möjligheter som vårt samhällsbygge står inför? Vi tävlar om Skåne, men säkert kan idéer och lösningar appliceras i hela Sverige, säger Mikael Stamming.

Tävlingen vänder sig till verksamma inom arkitektur, design och form med intresse för framtidsfrågor och samhällets rumsliga utveckling. Det är öppet för alla att delta, unga talanger, studenter och erfarna professionella, verksamma i Sverige eller utomlands. Som bakgrund till tävlingen finns Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030 – en strategi som Skånes utvecklingsaktörer gemensamt tagit fram.

Juryn består av:
Christer Larsson, juryns ordförande. Arkitekt SAR/MSA. Stadsbyggnadsdirektör Malmö Stad
Rahel Belatchew Lerdell. Arkitekt MSA/SAR, DESA. VD Belatchew Arkitekter
Carola Wingren. Landskapsarkitekt LAR/MSA. Professor SLU
Gunnar Sandin. Docent LTH Arkitektur
Jenny Nordberg. Industridesigner MFA. Jenny Nordberg Design Studio
Mikael Stamming. Civ.ing. SVR/Samhällsbyggarna. Utvecklingsdirektör Region Skåne
Gunilla Kronvall. Arkitekt RIBA II SAR/MSA. Atelier01 arkitektur. Ordförande Sveriges Arkitekter Skåne

Viktiga datum:

  • Tävlingen öppnar den 19 november och stänger den 15 april 2016. Tävlingen presenteras för media på Form/Design Center den 1 december – separat pressinbjudan kommer.
  • Utställning av alla inkomna tävlingsförslag samt juryarbete sker på Form/Design Center i Malmö 14 maj–5 juni.
  • Vinnare annonseras den 12 augusti på Mötesplats Skåne, Malmö.

Om priset:

Totalt står en prissumma på 450 000 svenska kronor till juryns förfogande.
Ett förstapris på minst 150 000 kronor ska delas ut, i övrigt disponerar juryn prissumman fritt. Eventuella skatter och avgifter betalas av vinnaren. Prissumman bekostas av Sveriges Arkitekter och Region Skåne.

För tävlingsinformation och kommentarer:
Lina Hellström, projektledare, Region Skåne
E-post: lina.hellstrom@skane.se
Tel: 040-6753351

Gunilla Kronvall, ordförande, Sveriges Arkitekter Skåne
E-post: gunilla.kronvall@icloud.se
Tel: 0766-47 77 00

Mikael Stamming, utvecklingsdirektör, Region Skåne
Tel: 0768-89 07 56

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 12 000 medlemmar, varav 2.600 studentmedlemmar. Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor. Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Taggar:

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Prenumerera

Citat

Imagine Open Skåne 2030 hoppas jag ger oss svar på hur vi kan komma att se vår gemensamma framtid. Hur kan vi gestalta de utmaningar och möjligheter som vårt samhällsbygge står inför? Vi tävlar om Skåne, men säkert kan idéer och lösningar appliceras i hela Sverige.
Mikael Stamming, utvecklingsdirektör vid Region Skåne