Fyra nominerade till nya Villapriset

Sveriges bästa villa kan ligga på Gotland men också utanför Arboga, i Omberg eller vid Skånes sydkust. Sveriges Arkitekters Villapris belönar storartad arkitektur i det lilla formatet och delas ut på Arkitekturgalan den 19 november. Fyra villor kämpar om priset.

Villapriset är Sveriges Arkitekters nyaste pris och delas ut för första gången i år. Förbundet delar redan ut en rad prestigefyllda priser till stora projekt, ofta med offentliga byggherrar. Villapriset delas istället ut till projekt i den lilla skalan, beställda av privatpersoner.

– En villa är ett jämförelsevis litet projekt som ofta har hög komplexitet och med hela bredden av våra kompetenser, till exempel inrednings-, landskaps- och husarkitektur, säger Sveriges Arkitekters förbundsordförande Jacob Sahlqvist.

Juryn har bestått av fyra erfarna arkitekter, som efter en grundlig research har besökt 16 projekt runtom i landet. Juryns talesperson, arkitekt SAR/MSA Kerstin Bernow, säger att de sökt efter och valt ut byggnader som är framåtblickande och har hög arkitektonisk skärpa med tydliga anslag och innovativa lösningar. Det är inte minst viktigt med tanke på att beställarna är privatpersoner med en ofta begränsad budget.

– Det har också varit viktigt att de har skapats med stort engagemang och inlevelse i den specifika platsen, säger Kerstin Bernow.

De nominerade:

Härbret, Arboga

Ansvarig arkitekt och byggherre: Arkitekt MSA Erik Persson, General Architecture. 

Ur juryns motivering: Härbret visar hur man med något som närmar sig absolut gehör för plats, material och detalj kan förnya och rekonstruera en tradition genom ett konsekvent förhållningsätt till arkitektur.  

Creek House, Skånes sydkust

Ansvarig arkitekt: Arkitekter SAR/MSA Martin Videgård, Bolle Tham, Tham & Videgård Arkitekter. Byggherre: Privat.

Ur juryns motivering: Creek är ett experiment som faller väl ut, är självklart på sin plats och ger en rik rumslig variation.

Hamra, Gotland

Ansvarig arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Morten Johansson, DinellJohansson. Byggherre: Privat.

Ur juryns motivering:  Hamra är ett lyckat exempel på en byggnad i tiden, med fina proportioner och hög arkitektonisk skärpa in i minsta detalj, som är väl förankrad i den gotländska byggnadstraditionen.   

Stupet refugium, Omberg

Ansvarig arkitekt: Arkitekt MSA Petra Gipp, Petra Gipp arkitektur. Byggherre: Björn Sandlund.

Ur juryns motivering: Stupet smyger längs med marken och flyger över stupet. Naturen flyttas in och tillsammans med ljusföringen och materialvalen skapas en serie upplevelser som formulerar platsens magi.

Taggar:

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Prenumerera

Citat

Juryn har sökt efter och valt ut byggnader som är framåtblickande och har hög arkitektonisk skärpa med tydliga anslag och innovativa lösningar.
Kerstin Bernow, talesperson för Villprisjuryn