Innovativt Sverige kräver estetisk kompetens

Alla behöver undervisning i estetiska ämnen under sin skoltid. Det blir allt tydligare att den yrkesroll som innehåller estetik och kreativitet löper liten risk att bli förlorare i digitaliseringens tidevarv. Dagens regeringsförslag att återinföra det obligatoriska estetiska valet i gymnasiet är positivt och ligger rätt i tiden, anser Sveriges Arkitekter.

– En bredd av människor med kreativ förmåga är en överlevnadsfråga för att Sverige ska kunna hävda sig som en innovativ nation. Estetik, kreativitet och förmåga att hantera designprocesser är ingen medfödd förmåga utan något vi måste träna oss i. Det är en kompetens som inte riskerar att försvinna när digitalisering och automatisering ökar, säger Charlotta Holm Hildebrand, tf förbundsdirektör i Sveriges Arkitekter.

Efter att gymnasiereformen 2011 tog bort obligatoriska estetiska ämnen har elever valt bort dessa till förmån för kurser som genererar behörighet och meritpoäng. Utvecklingen har lett till att vissa gymnasieskolor helt har tagit bort estetiska ämnen.

Sveriges Arkitekter har verkat för att de estetiska ämnena ska återinföras under en längre tid. Ur en samhällig synvinkel ökar efterfrågan på medarbetare med estetisk och konstnärlig kompetens. I skolan underlättar estetisk och kreativ verksamhet inlärning av mer faktaorienterade gymnasieämnen. Den sänker även trösklarna för att ta del och bidra till kulturlivet. För arkitektbranschen ger estetiska ämnen en viktig grund för fortsatta studier inom arkitektur. Att dessa är obligatoriska ökar chanserna att bredda rekryteringen till arkitektutbildningarna.

– Arkitekters kompetens är oumbärlig i dagens samhällsbyggnadsbransch eftersom de snabba förändringarna kräver hög innovationstakt. Kreativa medarbetare som stärker designprocessen är därför omistliga, säger Charlotta Holm Hildebrand.

För ytterligare information, kontakta tf förbundsdirektör Charlotta Holm Hildebrand. Tel 0706-84 44 77, mejl charlotta.holm.hildebrand@arkitekt.se

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 13 500 medlemmar. Ett viktigt mål för förbundet är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Prenumerera

Media

Media