Kritikerpriset 2015 går till V-K:s kulturredaktion

Sveriges Arkitekters Kritikerpris för bästa arkitekturanalys eller insats för att stärka ett initierat samtal om arkitektur och samhällsplanering går i år till Västerbottens-Kurirens kulturredaktion i Umeå. Juryn lyfter fram kulturredaktör Sara Meidells bidrag för att skapa debatt kring Umeås stadsutveckling och hoppas fler lokala medier följer efter.

– Tjugo år efter Kritikerprisets instiftande 1985 befinner vi oss i ett helt annat medielandskap. Dagspress i allmänhet och kulturjournalistik i synnerhet utmanas av digitala strukturer, samtidigt som sociala medier ofta kortar av och levererar åsikter snarare än genomtänkt kritik och djupare analys. Årets Kritikerpris tilldelas en redaktör med gehör för arkitektur och kultur som stadsomvandlingens drivkrafter, på en lokaltidning med en klar tonträff i fråga om kultursidornas samhällsansvar, säger arkitekt MSA Malin Zimm, ordförande i 2015 års kritikerprisjury.  

Kritikerpriset delades ut på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala den 19 november. Förutom Malin Zimm har Kritikerprisjuryn 2015 bestått av journalist Elisabet Andersson, arkitekt SAR/MSA Ola Broms Wessel samt arkitekterna MSA Kerstin Elias och Lars-Henrik Ståhl.

Juryns motivering:

I en tid då den lokala och regionala journalistiken utarmas, samtidigt som kommuner och byggbolag har allt större kommunikationsavdelningar, framstår betydelsen av kritisk granskning, problematisering och kvalificerad debatt kring stadsomvandling som allt mer angelägen.

Årets kritikerpris tilldelas Västerbotten-Kurirens kulturredaktion, för en ambitiös bevakning av Kulturhuvudstadsåret 2014 och av stadsplanering och arkitektur och inte minst invigningen av byggnadskomplexet Väven. I samband med Vävens invigning publicerades artikelserien ”Vinklar av väven” som belyser både arkitekturen, staden, makten och pengarna. Västerbotten-Kurirens kulturredaktion lyfte fram och diskuterade vad ett kulturhuvudstadsår innebär för en stad och vad som ryms i den officiella "berättelsen om staden". Tidningens kulturredaktör Sara Meidell har i arbetet med artikelserien bidragit till det initierade samtalet om arkitektur och samhällsplanering, en debatt som behövs så väl på många orter i Sverige där stadens utveckling idag står högt upp på agendan.

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 12 000 medlemmar, varav 2.600 studentmedlemmar. Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor. Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Taggar:

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Årets Kritikerpris tilldelas en redaktör med gehör för arkitektur och kultur som stadsomvandlingens drivkrafter, på en lokaltidning med en klar tonträff i fråga om kultursidornas samhällsansvar.
Malin Zimm