Nominerade till årets främsta inredningspris

Tre restauranger och en hudvårdsbutik kämpar om segern i Guldstolen, Sveriges Arkitekters pris för bästa inredningsarkitektur. Några tydliga trender i Inredningssverige 2016 är lokala uttryck och omsorg om detaljer. Arkitektur används också allt mer som ett profilskapande verktyg för olika verksamheter.  

– Juryn har nominerat fyra starka inredningar som alla på ett utmärkt sätt lever upp till prisets krav på en kombination av innovation och funktion. Gemensamt är en stor omsorg om detaljerna och att de har getts ett unikt uttryck som bottnar i den verksamhet som bedrivs i lokalen, säger Daniel Golling, talesperson för Guldstolsjuryn.

Med Guldstolen vill Sveriges Arkitekter belöna en nyligen färdigställd inredning. Miljön ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och välgestaltad. I år är samtliga nominerade projekt placerade i storstaden – tre i Stockholm och ett i Göteborg. Sammanlagt besökte juryn ett 50-tal projekt runt om i landet.

– Till inredningsarkitekturens unika förutsättningar hör att det är snabba projekt som dessutom ofta ska genomföras med begränsade budgetar. Att vi trots det haft så många starka kandidater att bedöma är ett tecken på den höga kvalitetsnivån inom svensk inredningsarkitektur. Under juryarbetet har vi sett en starkare tendens till lokala uttryck i inredningen och att arkitekturen är ett medel som i allt högre grad används till att profilera verksamheten som ska bedrivas i miljön, säger Daniel Golling.

De nominerade projekten:

Aesop SoFo, butik, Stockholm

Ur juryns motivering: ”Aesops senast öppnade butik i Stockholm besitter den främsta egenskap som utmärker all arkitektur, skapad utifrån målet att vara spektakulär: framför det blygsamma fönstret håller flanörerna tillbaka sina steg och de böljande väggarna i alfanér suger in besökare i lokalen.

Arkitekter är Fredric Benesch SAR/MSA och Katarina Lundeberg SAR/MSA MAA på In praise of shadows, byggherre Aesop.

Bar Central, Stockholm

Ur juryns motivering: ”Färg- och materialval helt renons på ängslighet har gjort Bar Central till en inredning som inte löper risk att beröras av mat- och inredningstrendernas snabba svängningar. Inredningen manar fram föreställningar om anrik centraleuropeisk kafé- och restaurangkultur.”

Arkitekt är Fredrik Stenberg A/MSA på Uglycute, byggherre Vinomati.

Koka, restaurang, Göteborg

Ur juryns motivering: ”I kontrast till de utstuderade möbelvalen och inredningsdetaljerna framträder de stora greppen tydligare. De är få och samspelar synnerligen väl. Västsvensk gastronomi med västsvensk inramning.”

Arkitekter är Johan Olsson samt arkitekter SAR/MSA Per Bornstein och Andreas Lyckefors på Bornstein & Lyckefors Arkitekter, byggherre Restaurang Kock & Vin.

Luzette, restaurang och butik, Stockholm

Ur juryns motivering: ”Luzette utstrålar den självklarhet och tidlöshet som kommer av att dess arkitekt har en erfarenhet och lyhördhet för uppdraget och miljön som gör att han både är i fas med sin samtid och bidrar till att forma den.”

Arkitekt är Jonas Bohlin SIR/MSA, byggherre Svenska Brasserier.

För mer information, kontakta Daniel Golling, juryns talesperson: tel 0730-481075, mail daniel@summitunlimited.se

För information kring Arkitekturgalan och samtliga Sveriges Arkitekters priser, kontakta pressansvariga Elisabet Näslund, tel 076-136 77 33, mail elisabet.naslund@arkitekt.se

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studentmedlemmar. Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Taggar:

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Prenumerera

Citat

I de projekt som juryn bedömt har vi sett en starkare tendens till lokala uttryck i inredningen och att arkitekturen är ett medel som i allt högre grad används till att profilera verksamheten som ska bedrivas i miljön.
Daniel Golling, talesperson för Guldstolsjuryn