Premiär för Villapriset

Sveriges Arkitekter delar ut landets mest prestigefyllda och traditionstyngda arkitekturpriser på Arkitekturgalan den 19 november. I år är det dags för en nyhet: Villapriset, som ska gå till storartad arkitektur i det lilla formatet.

De nuvarande arkitekturpriserna går i regel till stora projekt med offentliga – eller i vissa fall kommersiella – beställare. Villapriset delas istället ut till projekt i den lilla skalan som är beställda av privatpersoner. Det är vardagslivets arkitektur som premieras.

Priset ska delas ut varje år. Vem som helst kan föreslå pristagare till Villapriset och övriga priser på vår webbplats. Juryn, sammansatt av erfarna arkitekter, bedömer förslagen och nominerar tre projekt. För att kunna nomineras ska villorna vara byggda under de senaste två åren.

– I Sveriges Arkitekters styrelse har vi länge diskuterat hur vi kan uppmärksamma mindre projekt inom arkitektur. Valet föll på en villa då det omfattar både inredning, landskap och hus, säger styrelseordförande Jacob Sahlqvist och fortsätter:

– En nybyggd villa är ofta en plats där personer ska tillbringa stora delar av sitt liv och där en relation och en familj ska utformas. Det ställer höga krav på arkitekten att lyckas med resultatet och att inom en begränsad budget uppnå kvaliteter. 

Villan sätter arkitektuppgiften på sin spets. I det lilla formatet ska alla aspekter av arkitektur tillgodoses: placering på tomten, byggnaden, inredningen och att svara mot basala mänskliga behov.

På Arkitekturgalan den 19 november avslöjas vinnaren. Där delas också följande priser ut: Bostadspriset, Guldstolen (inredningsprodukt), Kasper Salin-priset (byggnad), Kritikerpriset, Sienapriset (utemiljö) Trafikverkets arkitekturpris och Ung Svensk Arkitektur.

Frågor om Villapriset och om Arkitekturgalan:
kommunikationschef Ariella Nisell 
tel 0709-70 76 46, e-mail ariella.nisell@arkitekt.se

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 12 000 medlemmar, varav 2.600 studentmedlemmar. Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor. Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Taggar:

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

En nybyggd villa är ofta en plats där personer ska tillbringa stora delar av sitt liv och där en relation och en familj ska utformas. Det ställer höga krav på arkitekten att lyckas med resultatet och att inom en begränsad budget uppnå kvaliteter.
Jacob Sahlqvist, ordförande i Sveriges Arkitekter