Sienapriset till Simrishamns nya strand

Sienapriset för årets bästa utemiljö går i år till Tullhusstranden i Simrishamn av landskapsarkitektkontoret Sydväst arkitektur och landskap. Stranden är första etappen i det utvecklade Sjöfartsstråket som ska skapa vattennära mötesplatser. Juryn lyfter också fram Simrishamns förnyade fokus på stadens möte med havet som vinnarfaktor.  

Kommunens ambition är att utveckla Sjöfartsstråket i Simrishamn och binda samma Tolsvik i norr med Branteviksvägen i söder. Hamn och strand ska få ta större plats i staden.

Landskapsarkitekterna på Sydväst skapade i och med Tullhusstranden nya möjligheter att vistas i hamnmiljö och fångade platsens karaktär och stadens skala genom tidlösa tillägg med moderna inslag. De har använt betong och trä, samma material som i den dåvarande hamnen, och har behållit sandstranden som ett mjukt möte med vattnet. I och med projektet har stranden fått soliga sittplatser och avskild promenad till småbåtshamnen.

– Alla fyra nominerade är självständiga, formsäkra och lyhörda. Projekten kännetecknas av att de i hög grad bidrar till att höja kvaliteten och användbarheten i de vidare strukturer och sammanhang där de ingår, kommenterar juryns ordförande Tiina Sarap urvalet.

Parker, torg och andra utemiljöer har en avgörande betydelse för att människor ska trivas i sitt närområde. Rätt anlagda ökar de också värdet på intilliggande fastigheter. I årets Sienaprisarbete har juryn sett hur det på vissa håll är en utmaning för landskapsarkitekterna att hävda utemiljöns betydelse när byggtakten är hög.

När Tullhusstranden planerades kom protester mot vad som sågs som ingrepp i den sista resten av Simrishamns medeltida hamn, men efter att den nya stranden blev klar i mars har den och dess mötesplatser snabbt blivit välbesökt.

Juryns motivering lyder: ”Med Tullhusstranden har Simrishamn fått ett förnyat fokus på stadens möte med havet. Med en landskapsarkitektur som på ett självklart sätt fogar samman stråk, rörelser, rum och ytor lyfter den sin omgivning. Resultatet är anspråksfullt i sin anspråkslöshet.”

De som tävlade om Sienapriset med Tullhusstranden är Frodeparken i Uppsala, Strömkajen i Stockholm och innergården till campusbyggnaden Ulls Hus i Uppsala. Samtliga nominerade projekt är små i skalan och elegant välkomponerade utan att stjäla uppmärksamhet från omgivningen.

– Projekten kännetecknas av att de i hög grad bidrar till att höja kvaliteten och användbarheten i de vidare strukturer och sammanhang där de ingår, kommenterar juryns ordförande Tiina Sarap urvalet.

Sienapriset delades ut på Arkitekturgalan den 29 november på Cirkus i Stockholm. Vinnaren får en plakett och en resa till Siena i Italien. Sveriges Arkitekter har instiftat priset och officiell sponsor är Starka.

Kontaktuppgifter till vinnarna:

Niklas Bosrup, Sydväst, tel 0730-628 596

Niklas Hedberg, Simrishamns kommun, tel 0414-81 92 52

För information kring Arkitekturgalan och samtliga Sveriges Arkitekters priser, kontakta pressansvariga Elisabet Näslund, tel 076-136 77 33, mail elisabet.naslund@arkitekt.se

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studentmedlemmar. Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Taggar:

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar