Trafikverkets arkitekturpris går till Täby

Cirkulationsplatser i två nivåer i Täby Centrum föll juryn för Trafikverkets arkitekturprisjury i smaken. Anläggningen och dess arkitekter på &Rundqvist vann 2015 års pris.

– I år delar vi ut Trafikverkets arkitekturpris för tredje gången – men det är ändå premiär: Från och med i år ingår det i en familj av fina arkitekturpriser. Infrastrukturprojekt kommer alltså att få en mer offentlig granskning och det är viktigt för oss på Trafikverket som har ansvar för många offentliga miljöer, säger Johnny Hedman, juryns talesperson och chefsarkitekt på Trafikverket.

Tre projekt med stor spännvidd tävlade om Trafikverkets arkitekturpris. Förutom cirkulationsplatserna i Täby Centrum hade juryn nominerat Motalabron (arkitekt Sjögren Arkitekter genom arkitekt SAR/MSA Sven Magnus Sjögren) och Ursvik Shared Space, Sundbyberg (arkitekt Gora art & landscape genom landskapsarkitekt LAR/MSA Monika Gora, arkitekt MSA Johan Folkesson samt Nyréns Arkitektkontor genom landskapsarkitekter LAR/MSA Mårten Setterblad och Magnus Löfvendahl).

Arkitekter för vinnaren på &Rundqvist är arkitekter SAR/MSA Henrik Rundqvist och Erik Andrén samt Erik Griffiths. Byggherre är Täby kommun.

– Vi tycker att årets tävling, utöver god arkitektur, bjuder på en rejäl portion modigt nytänkande, säger Johnny Hedman.

Juryns motivering till vinnaren av Trafikverkets arkitekturpris 2015:

Ett projekt i en del av ett större sammanhang, en ny lösning och ett artistiskt tillägg till en 1960-talsmiljö som får en utformning anpassad till dagens krav. De undre cirkulationsplatserna är formsäkra, genomarbetade med vacker ljusföring och bildar skulpturala trafikrum. De övre blir välgestaltade delar av en större helhet.

Juryn har bestått av Ola Bettum, landskapsarkitekt och professor vid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Trafikverkets arkitekturråd, Benny Birgersson, ingenjör, konsult, Lisa Diedrich, professor i landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU Alnarp, landskapsarkitekt MSA Josefina Lenning och landskapsarkitekt LAR/MSA Johnny Hedman.

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 12 000 medlemmar, varav 2.600 studentmedlemmar. Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor. Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Taggar:

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi tycker att årets tävling, utöver god arkitektur, bjuder på en rejäl portion modigt nytänkande.
Johnny Hedman