Ung Svensk Arkitektur-priset till projekt i Göteborg

Ett interiört projekt vann årets Ung Svensk Arkitektur-pris som delas ut av tidskriften Arkitektur. Vid torsdagskvällens prisceremoni på Arkitekturgalan fick Karin Skoglund, Annika Hedeblom, Alexandra Lindblom och Moa Rundlöf tillsammans ta emot priset på 25 000 kronor. De tilldelades priset för sitt arbete med att förvandla en sliten kontorslokal i Göteborg till något helt nytt. De fyra arkitekterna har arbetat i grupp och de har utformat både planlösning och möbler.

– Av de projekt som nominerats imponerar Vasakronans regionkontor i Nordstan allra mest. En arbetsplats med absolut gehör för beställaren och platsen, både intensiv och inbjudande, finstämd och funktionell. Varje detalj är genomarbetad och miljön genomsyras av stor omsorg om de som jobbar där, säger Katarina Rundgren, ordförande i juryn för Ung Svensk Arkitektur-priset.

Juryns motivering lyder:

Den aktuella frågan om hur en aktivitetsbaserad arbetsplats kan organiseras utan att arbetsmiljön försämras har i Vasakronans nya regionkontor fått ett övertygande svar. En stark materialitet och intrikat rumsorganisation och färghantering har skapat en arbetsplats med stora kvaliteter. Här ses en ung generation kliva fram mot en bred arkitektroll, där alla delar i en komplex process hanterats med stor säkerhet.

Om Ung Svensk Arkitektur-priset 2015

Jury: Katarina Rundgren, arkitekt SAR/MSA (juryordförande); Anders Kling, landskapsarkitekt LAR/MSA; Per Bornstein, arkitekt SAR/MSA och Ylva Frid, arkitekt SAR/MSA och redaktör (jurysekreterare)


Kontaktperson: Ylva Frid, ylva.frid@arkitektur.se, tel 0703-13 28 77

Om priset: Ung Svensk Arkitektur-priset är tidskriften Arkitekturs pris till arkitekter under 40 år. Priset delas ut vartannat år och tilldelas en eller flera arkitekter och ett av deras verk som färdigställts under de senaste två åren. Samtliga genrer kan nomineras; såväl landskap, inredning och hus. Priset delas ut till personer och inte till kontor och består av 25 000 kronor. 

Taggar:

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Av de projekt som nominerats imponerar Vasakronans regionkontor i Nordstan allra mest. En arbetsplats med absolut gehör för beställaren och platsen, både intensiv och inbjudande, finstämd och funktionell.
atarina Rundgren