Vilket hus blir årets bästa bostad?

De fyra byggnader som är nominerade till Sveriges Arkitekters Bostadspris skiljer sig kraftigt åt och visar bredden i dagens bostadsbyggande. Husen som tävlar om Bostadspriset ligger i Malmö, Norrköping och i förorter till Stockholm. De svarar på varsitt sätt på angelägna frågor som byggandet står inför idag.

– De nominerade visar var och en på sitt sätt olika lösningar för att möta bostadsbehovet och stärka bostadens position i samhällsbyggandet. Gemensamt för dem alla är omsorg – om platsen, hemmet och arkitekturen. Denna omsorg är en förutsättning för att vi som individer ska kunna ta till oss det byggda, vårda det och låta det bli en del av vår vardag, säger Bostadsprisjuryns ordförande Rahel Belatchew.

Takten i bostadsbyggandet är hög och juryn har tittat särskilt på hur branschen kombinerar hög kvantitet och snabb produktion med bra byggt resultat. De goda exemplen finns, det visar inte minst kandidaterna till Bostadspriset.

–Vi befinner oss i en tid av gynnsamma förutsättningar för att addera en ny årsring till bostadsbyggandet, som är robust och som vi med stolthet kan titta tillbaka på i framtiden. Låt oss inte tappa ett sådant tillfälle, säger Rahel Belatchew.

Bostadsprisets jury har besökt 19 nyligen färdigställda bostadsprojekt för att välja ut fyra nominerade och bland dem en vinnare. I juryns uppdrag ingår att studera boendekvaliteter, en god genomförandeprocess, tradition och internationella influenser liksom hur tekniska innovationer gestaltas.

Priset delas ut av Sveriges Arkitekter för att stimulera och öka kunskaperna om bra bostadsbyggande på Arkitekturgalan den 29 november.

De nominerade till Bostadspriset 2016:

Brf Tenoren, Malmö

Bostadsrättshus. Arkitekt: Johan Celsing Arkitektkontor. Byggherre: Skanska Nya Hem.

Ur juryns motivering: ”Bostadstornet har en bas i fem våningar med en skala som relaterar till stadsrummen intill. Fasadens utformning tål de anpassningar till tekniska förutsättningar och beställarkrav som bryter den strikta symmetrin.”

Katscha, Norrköping

Bostadsrättshus. Arkitekt: arkitektur + development. Byggherre: Ivarsson Bygg AB.

Ur juryns motivering: ”Katscha – ryssja på finska – är ett unikt bostadshus mitt i industrilandskapet i centrala Norrköping. Byggnaden som delvis står på fundament i Motala ström uppfinner närmast sin egen tomt.”

Korthållaren, Vällingby

Hyresrättshus. Arkitekt: Marge Arkitekter. Byggherre: Svenska Bostäder.

Ur juryns motivering: ”Ett projekt präglat av omsorg, vars kvaliteter framträder på nära håll. Förtätningen visar på ett respektfullt förhållningssätt till omgivningen där gaturum, förgårdsmark och gårdsmiljöer kring den befintlig bebyggelsen intill förtydligas och varsamt tas om hand.”

Sjöterrassen, Fittja

Bostadsrättshus. Arkitekt: Kjellander Sjöberg. Byggherre: Hemgården, Botkyrka kommun.

Ur juryns motivering: ”Utformningen visar på ett möjligt sätt att arbeta med standardiserade byggelement – en byggnadsteknik som valts för att ge fler möjlighet att köpa en bostadsrätt. Arkitekturen och detaljplanen är utformad för att tåla tillägg och de boende kan påverka planlösning och antal rum i sina bostäder.”

För mer information, kontakta juryns ordförande Rahel Belatchew. Tel 070-174 94 32, mail: rahel@belatchew.com

För information kring Arkitekturgalan och samtliga Sveriges Arkitekters priser, kontakta pressansvariga Elisabet Näslund, tel 076-136 77 33, mail elisabet.naslund@arkitekt.se

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studentmedlemmar. Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Taggar:

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Prenumerera

Citat

De nominerade visar var och en på sitt sätt olika lösningar för att möta bostadsbehovet och stärka bostadens position i samhällsbyggandet.
Rahel Belatchew, talesperson för Bostadsprisets jury