Fler bussresor för varje skattekrona möjligt

Resandet med kollektivtrafik ökar. Men kostnaderna stiger också – i mycket snabbare takt än resandet. Att det finns en stor potential att använda både samhällets och företagens resurser klokare och samtidigt öka antalet resenärer visar rapporten ”Så räcker skattepengarna längre på vägen” som Svenska Buss­branschens Riksförbund (BR) publicerar idag.

Med utgångspunkt i de upphandlingar av busstrafik som genomförts under 2011 vill BR ge sina medresenärer på vägen mot en fördubblad kollektivtrafik fakta och underlag för att fortsätta och utveckla det gemensamma förändringsarbetet för att få fler resenärer i kollektiv­trafiken. Rapporten är också en uppföljning på rapporten ”På väg mot fler resenärer i bussen – eller inte?” som BR publicerade 2010 och efterföljaren från 2011 ”Spara pengar och få samtidigt fler resenärer i kollektivtrafiken”.

Kollektivtrafikresandet i Sverige ökar samtidigt som kostnaderna stiger kraftigt. Mellan 2007 och 2010 ökade resandet med 6 procent medan kostnaderna steg med hela 25 procent. Rapporten visar också att trafikhuvudmännen inte på långa vägar utnyttjar den stora potential för effektiviseringar som finns.

– Vi har inte råd att fortsätta att slösa med kollektivtrafikens pengar. Ska vi lyckas öka antalet resenärer i kollektivtrafiken måste vi använda våra samlade resurser kostnadseffektivt och klokt. Det går att göra bättre än idag. Det syns tydligt i vår rapport. En viktig del är att fullt ut implementera och tillämpa de gemensamma avtals­rekommendationer och affärsmodeller som den samlade kollektivtrafiken tillsammans tagit fram inom ramen för Partner­samverkan för en fördubblad kollektivtrafik, säger Anna Grönlund, förbundsdirektör på BR.

Det finns dock goda exempel på att det går att öka kollektiv­trafikresandet och samtidigt hålla kostnaderna på en rimlig nivå. I till exempel Värmland ökade resandet 2007-2010 med drygt 12 procent medan kostnaderna per resa minskade med knappt 11 procent.

– Nu när den nya kollektivtrafiklagen trätt i kraft tror vi att hela branschen kommer att få möjlighet att se och lära mer av aktörerna inom den kommersiella busstrafiken, som då får möjlighet att utveckla nya lösningar på egna meriter även för regional linjelagd busstrafik, säger Anna Grönlund.

Rapporten finns att ladda ned på www.bussbranschen.se.

För mer information kontakta:

Anna Grönlund, förbundsdirektör BR, 073-648 72 02 eller

Lars Annerberg, ansvarig linjetrafik BR, 070-648 24 36 eller

Helena Gibson Ek, informationsansvarig BR, 070-648 24 00

Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 400 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 10 000 bussar är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem. Läs mer om BR på www.bussbranschen.se.

Taggar:

Om oss

Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussrese-arrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 400 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 11 000 bussar är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem.www.bussbranschen.se

Dokument & länkar