Nytt arbetsgivare- och branschförbund: Sveriges Bussföretag

Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR) och Bussarbetsgivarna går från och med den 1 januari 2014 samman till en organisation, Sveriges Bussföretag. Samgåendet blev i dag klart efter att BR fattade sitt slutliga beslut på årsstämman.

I den nya organisationen samlas både bransch- och arbetsgivarfrågorna, för att kunna driva bussbranschens intressen med större kraft.

– Nu skapar vi en ny, starkare organisation som företräder medlemmarnas intressen i såväl branschfrågor som arbetsgivarfrågor. Det förenklar kommunikationen med vår omvärld och underlättar för medlemmarna. En sammanslagen, gemensam organisation innebär även en ökad långsiktig stabilitet för bussbranschen, säger Göran Forssén, vd för BR.

– Vi är mycket nöjda med sammangåendet. Tillsammans med BR kommer vi vara bättre rustade för de utmaningar bussbranschen ställs inför. Sveriges Bussföretag kommer också ge bussbranschen en mer kraftfull bas i samtal med politiker, myndigheter och fackliga organisationer, säger Peter Jeppsson, vd för Bussarbetsgivarna.

Göran Forssén, vd för Svenska Bussbranschens Riksförbund, goran.forssen@bussbranschen.se, tel: 070-648 29 29 

Peter Jeppsson, vd på Bussarbetsgivarna, peter.jeppsson@transportgruppen.se, tel: 0730-44 71 01

Taggar:

Om oss

Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussrese-arrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 400 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 11 000 bussar är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem.www.bussbranschen.se