Omreglering av kollektivtrafiken – med resenärerna i centrum?Pressinbjudan 2009-06-24Ökad valfrihet för landets kollektivtrafikresenärer är ledstjärnan i den omreglering av svensk kollektivtrafik som inletts med tåg och nu ska fortsätta med buss. I "Utredningen av ny kollektivtrafiklag" som regeringens utredare Ulf Lundin lämnade i början av maj föreslås en omreglering av lokal och regional kollektivtrafik. I en bilaga till utredningen redogörs för hur kollektivtrafiken fungerar i andra länder. I Almedalen bjuder branschen på färska erfarenheter från olika länders kollektivtrafik, förmedlade av personer som själva aktivt påverkar utvecklingen i sina länder idag och i framtiden.

– I den svenska debatt som nu förs kring en framtida svensk kollektivtrafik använder många delar av de utländska exemplen för att skrämmas. Men vi tror att vi i Sverige har mycket att lära av den avreglering som skett i England och det nytänkt kring fokus på resenärer och nya avtalsformer mellan parterna som idag finns i både Holland och Frankrike, säger Anna Grönlund, förbundsdirektör i Bussbranschens Riksförbund (BR) och fortsätter: Vi har därför bjudit in tre utländska gäster med egen erfarenhet av dessa länders omreglering till BRs seminarium i Almedalen.

Phil Tonks, Operations Officer England, från resenärsorganisationen Bus Users i England, Dominique Siret, Business Development Director, Keolis samt Patrique Lindahl, Marketing Project Manager, Veolia Transport kommer att dela med sig av sina erfarenheter av omreglering av kollektivtrafik. Tillsammans med Anders Lundström, ordförande i BR och VD för Busslink Sverige AB, ger de konkreta fakta och personlig kunskap om olika modeller för en kollektivtrafik med resenären i centrum.

– Vi är glada och stolta över att kunna samla så mycket kunskap vid ett tillfälle, säger Anna Grönlund. Våra talare kan ge många svar på vad en omreglering betyder för dem som detta berör mest; resenärerna och de som direkt möter dem, det vill säga operatörerna. Utländska erfarenheter och lärdomar erbjuder kunskaper som både vi inom bussbranschen och ansvariga politiker på riks- och lokalnivå behöver ta till oss för att den svenska omregleringen ska leda till ökad och bättre kollektivtrafik för våra resenärer.

Seminariet Busy buses? – vad kan vi lära av omregleringen i England, Frankrike och Holland? hålls onsdagen den 1 juli klockan 07.45-08.45 i Spegelsalen, Wisby Hotel. Seminariet hålls på engelska. Samtliga deltagare i panelen finns tillgängliga för intervjuer.

Mer information: Anna Grönlund, förbundsdirektör BR, 073-648 72 02 Helena Gibson Ek, informationsansvarig på BR, 070-648 24 00 Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussrese- arrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlems- företagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 400 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 11 000 bussar är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem. Läs mer om BR på www.bussbranschen.se

Om oss

Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussrese-arrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 400 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 11 000 bussar är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem.www.bussbranschen.se

Prenumerera

Dokument & länkar