Sportlov och ökad trafik - ställ bilen, ta bussen!

Sportlov och ökad trafik - ställ bilen, ta bussen! Att åka buss är det säkraste sättet att färdas på de svenska vägarna. Av årligen närmare 600 dödade i vägtrafiken har buss varit inblandad i 3-6 procent av dödsfallen. Bussen har samtidigt stått för hela 7 procent av persontransportarbetet och detta till stor del i en trafikmiljö där många oskyddade trafikanter vistas. Bussen är klart underrepresenterad i olycksstatistiken. Under skolornas sportlov är vi många som färdas på våra svenska vägar, ofta i en besvärlig trafikmiljö med dåligt väglag, snö och flera ovana trafikanter. Bussen erbjuder idag svenskarna ett väl utbyggt transportsystem med bl a expressbussar och arrangerade resor till våra svenska skidorter. I Vägverkets rapport "Redovisning av kollektivtrafikutveckling 1995-2000" konstateras "Att åka med kollektivtrafik är ett säkert sätt att färdas". -Ska du åka till fjällhotellet eller hälsa på släkt och vänner är bussen det säkraste transportmedlet. Den svenska bussbranschens långsiktiga arbete med trafiksäkerhetsfrågor ger resultat. Trafiksäkerhet är en kärnfråga för alla BRs medlemsföretag. Branschen har t ex tagit initiativ till att i samarbete med Svensk Bilprovning införa ett extra bromstest var sjätte månad utöver den obligatoriska besiktningen. BR har också krävt en obligatorisk brandbesiktning av bussar, något som Vägverket ställt sig positivt till. Detta kommer nu att införas, berättar Dag Fagring, vd för BR, Bussbranschens Riksförbund. Bussföraren kör dig säkert till backarna Under år 2000 redovisar Vägverkets statistik 0 döda i buss. Under samma period redovisas 273 omkomna personbilsförare och 106 omkomna personbilspassagerare, sammanlagt 379 döda i personbil. -Den som är rädd om sig och sin familj åker med fördel till skidbackarna i en buss med en yrkesförare bakom ratten, säger Dag Fagring. För ytterligare information: Kontakta Dag Fagring 08-462 06 50 eller 070 - 515 76 00 Du kan också ta del av Vägverkets rapport "Redovisning av kollektivtrafikutveckling 1995-2000 på Vägverkets hemsida, http://www.vv.se/kollektivtraf/Slutrapport.pdf ExpressbussGuiden på Internet hittar du på www.expressbussguiden.com Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för den yrkesmässiga busstrafiken i Sverige. Vi företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. Våra drygt 500 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik i och utanför landets gränser. Med 11 000 bussar och 26 000 anställda är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem. Läs mer om BR på www.bussbranschen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00830/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00830/bit0001.pdf

Om oss

Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussrese-arrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 400 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 11 000 bussar är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem.www.bussbranschen.se

Dokument & länkar