Stoppa resursslöseriet i kollektivtrafiken

Visionen och verktygen för att öka antalet resenärer i kollektiv­trafiken finns redan, men i många fall är det en bra bit kvar innan det avspeglas i verkligheten. Det visar tydligt rapporten ”Mer och bättre kollektivtrafik för pengarna” som Svenska Buss­branschens Riksförbund (BR) publicerar idag.

Med utgångspunkt i de upphandlingar av busstrafik som genomförts under 2010 vill BR ge sina medresenärer på vägen mot en fördubblad kollektivtrafik fakta och underlag för att fortsätta och utveckla det gemensamma förändringsarbetet för att få fler resenärer i kollektiv­trafiken. Rapporten är också en uppföljning på fjolårets rapport ”På väg mot fler resenärer i bussen – eller inte?”.

Kollektivtrafikresandet i Sverige ökar endast marginellt samtidigt som kostnaderna stiger kraftigt. Mellan 2007 och 2009 ökade resandet med 3 procent medan kostnaderna ökade med hela 16 procent. Rapporten visar också att trafikhuvudmännen inte på långa vägar utnyttjar den stora potential för effektiviseringar som finns.

-  Vi har inte råd att fortsätta att slösa med kollektivtrafikens pengar. Ska vi lyckas öka antalet resenärer i kollektivtrafiken måste vi använda våra samlade resurser kostnadseffektivt och klokt. Det går att göra bättre än idag. Det syns tydligt i vår rapport. En viktig del är att fullt ut implementera och tillämpa de gemensamma avtalsrekommendationer och affärsmodeller som vi inom den samlade kollektivtrafiken tillsammans tagit fram inom ramen för fördubblingsprojektet säger Anna Grönlund, förbundsdirektör BR.

Det finns dock goda exempel på att det går att öka kollektivtrafikresandet och samtidigt hålla kostnaderna på en rimlig nivå. I till exempel Värmland ökade resandet 2007-2009 med 11 procent medan kostnaderna per resa minskade med 13 procent.

– När den nya kollektivtrafiklagen träder i kraft vid årsskiftet tror vi att hela branschen kommer att få se och lära mer av aktörerna inom den kommersiella busstrafiken, som då får möjlighet att utveckla nya lösningar. Därför ser vi i bussbranschen framtiden an med tillförsikt, säger Anna Grönlund.

Rapporten finns att ladda mer på www.bussbranschen.se. På www.fördubbling.se finns information om ”Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik”. Här finns också de branschgemensamma avtalsrekommendationerna inklusive mallavtal att ladda ner.

För mer information kontakta:
Anna Grönlund, förbundsdirektör BR, 073-648 72 02 eller
Lars Annerberg, ansvarig linjetrafik BR, 070-648 24 36 eller
Helena Gibson Ek, informationsansvarig BR, 070-648 24 00

Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussresearran­görer som bedriver yrkes­mässig verksamhet. BR företräder medlems­företagens intressen gentemot politiker, myndig­heter och andra organisationer. BRs 400 medlem­sföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 11 000 bussar är vi till­sammans ryggraden i Sveriges person­transportsystem. Läs mer på www.bussbranschen.se.

Taggar:

Om oss

Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussrese-arrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 400 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 11 000 bussar är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem.www.bussbranschen.se

Dokument & länkar