Tryggt åka med expressbuss enligt undersökning bland resenärer

Tryggt åka med expressbuss enligt undersökning bland resenärer Hela 65 procent av expressbussresenärerna ger högsta betyg för säkerhet och trygghet visar en undersökning som Bussbranschens Riksförbund nu sammanställt tillsammans med Svenska Buss. Undersökningen presenteras i sin helhet den 21 november i samband med Expressbussens Dag på Cityterminalen i Stockholm. Det är 394 resenärer som svarat på frågorna i undersökningen. Möjligheten att få kontakt med bussföraren får högsta betyg av över hälften av de svarande. Nästan 70 procent ger högsta betyg för framförande och behagligt körsätt. 50 procent ger också högsta betyg till bussens bekvämlighet, stolar mm. Bussens skick och städning får också högt betyg, nästan 75 procent av de svarande ger betyg fem. Upplysning och information under resan får samma betyg av drygt 60 procent. Prisvärt alternativ Är bussresan värd priset? 45 procent av de tillfrågade gav den frågan högsta betyg och nästan hälften gav betygen 3-4 på en femgradig skala. Allt fler lockas av landets expressbussar. Knutpunkten för expressbussarna är Cityterminalen i Stockholm där trafiken har fördubblats sedan 1997. Nu strömmar mer än tio miljoner människor genom terminalen varje år. Det är Bussbranschens Riksförbund (BR) och Cityterminalen i Stockholm som i samarbete med Vägverket står bakom Expressbussens dag. Mellan klockan 14.00 och 19.00 bjuds resenärer och allmänhet som besöker Cityterminalen och Expressbussens Dag på musik, information och trollerishow. Samtidigt finns företag som bedriver expressbusstrafik på plats och presenterar sin trafik. Välkommen till vår presskonferens! Media är välkomna att ta del av undersökningen och fakta om svensk expressbusstrafik i sin helhet vid vår press­konferens. Tid och plats: Fredagen den 21 november klockan 08.30 i Scanias uppställda buss vid gate 32-33 Cityterminalen, Stockholm. För mer information, ring BRs informationsansvariga Anna Grönlund telefon 08-462 06 50 alt 070-648 24 00 Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver yrkes­mässig verksamhet. BR företräder medlems­företagens intressen gentemot politiker, myndig­heter och andra organisationer. BRs 500 med­lemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med 26 000 anställda och 11 000 bussar är vi till­sammans ryggraden i Sveriges person­transportsystem. Läs mer om BR på Internet, www.bussbranschen.se/ ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT20440/wkr0005.pdf

Om oss

Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussrese-arrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 400 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 11 000 bussar är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem.www.bussbranschen.se

Dokument & länkar